UL Fakulteta za šport Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Športna vzgoja B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant športne vzgoje (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji so usposobiti diplomante športne vzgoje za strokovno vodenje športnih interesnih programov in obšolskih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah: javni zavodi, športna društva, zasebna ponudba športnih programov za otroke in mladino,... Obenem pridobijo temeljna znanja za nadaljevanje izobraževanja na drugostopenjskem študiju.

Predmetno-specifične kompetence, ki jih pridobijo diplomanti, so: razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa; poznavanje zdravstvenih, fizioloških in osnovnih biomehanskih vidikov športa; poznavanje splošne didaktike športnovzgojnega procesa; poznavanje biološkega razvoja otrok, osnov dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami; obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na strokovnem področju; sposobnost za analizo in načrtovanje športnovzgojnega procesa; poznavanje didaktike posameznih športov, ki so v učnem načrtu za športno vzgojo; organizacijske sposobnosti in znanja za izvedbo šolskih in zunajšolskih športnih programov; poznavanje reševanja iz vode; usposobljenost za delo s sodobnimi učnimi tehnologijami pri športni vzgoji.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen sprejemni postopek s preizkusom gibalnih sposobnosti in športnih znanj ter predložitev zdravniškega potrdila z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev
 • Opravljena splošna matura ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Športna vzgoja (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 50 147 51 Omejitev, minimum je 73,84
2022/23 1 50 130 50 Omejitev, minimum je 75,36
2021/22 1 50 228 50 Omejitev, minimum je 77,68
2020/21 1 50 104 50 Omejitev, minimum je 70,27
2019/20 1 50 141 50 Omejitev, minimum je 71,44
2018/19 1 50 117 50 Omejitev, minimum je 70,06
2017/18 1 50 144 50 Omejitev, minimum je 68,22
2016/17 1 50 132 50 Omejitev, minimum je 70,31
2015/16 1 55 174 55 Omejitev, minimum je 69,32
2014/15 1 60 149 60 Omejitev, minimum je 65,25
2013/14 1 65 203 65 Omejitev, minimum je 67,64
2012/13 1 80 174 80 Omejitev, minimum je 57,54
2011/12 1 80 158 80 Omejitev, minimum je 57,09
2010/11 1 80 175 80 Omejitev, minimum je 58,29
2010/11 2 1 37 1 Omejitev, minimum je 71,31
Prikaži starejše

Športna vzgoja (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 25 2 14 Brez omejitve
2023/24 2 11 17 / Omejitev
2022/23 1 25 2 9 Brez omejitve
2022/23 2 19 20 / Omejitev
2021/22 1 25 18 14 Brez omejitve
2021/22 2 11 20 11 Omejitev, minimum je 71,29
2020/21 1 25 4 13 Brez omejitve
2020/21 2 14 14 14 Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo
2019/20 1 25 2 4 Brez omejitve
2019/20 2 21 14 14 Brez omejitve
2018/19 1 25 2 8 Brez omejitve
2018/19 2 19 20 19 Omejitev, minimum je 58,55
2017/18 1 25 1 4 Brez omejitve
2017/18 2 21 19 19 Brez omejitve
2016/17 1 25 2 7 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane