UL Fakulteta za šport Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Športno treniranje B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant športnega trenirana (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben voditi trenažni proces na področju športnega treniranja izbranega športa ter mu posredovati ustrezna teoretična znanja za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji.

Predmetno-specifične kompetence, ki jih pridobijo diplomanti, so: razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa, poznavanje zdravstvenih, fizioloških in osnovnih biomehaničnih vidikov športa; uporaba teoretičnih konceptov športne vadbe; poznavanje in razumevanje organiziranosti športa; občutljivost in odprtost za ljudi; upoštevanje socialnih okoliščin športa; obvladovanje športnih znanj, veščin in tekmovalne izkušnje izbrane športne panoge; sposobnost načrtovanja, organizacije, izvedbe in nadzora športnega treniranja; znanja o športnikih in njihovih razvojnih značilnostih; poznavanje pedagoških in didaktičnih vidikov procesa športne vadbe; obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na strokovnem področju; razumevanje in uporaba pravil sojenja v izbrani športni panogi; razumevanje in obvladovanja razvoja športa; poznavanje reševanja iz vode; razumevanje tekmovalnih sistemov in sposobnost organizacije tekmovanj; sposobnost komunikacije ter vodenja športnikov in ekip; sodelovanje in komunikacija s starši športnikov, funkcionarji, sodniki, agenti, mediji.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen preizkus gibalnih sposobnosti in znanj in predložev zdravniškega potrdila z osebno zdravstveno anamnezo. Poleg tega morajo predložiti tudi, s strani kluba, športne zveze ali OKS, potrjeno športno anamnezo, ki priča o preteklih in/ali aktualnih športnih izkušnjah iz izbrane športne panoge
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura kateregakoli štiriletnega srednješolskega programa in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Športno treniranje (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 48 30 Omejitev, minimum je 68,47
2022/23 1 30 45 30 Omejitev, minimum je 66,73
2021/22 1 30 194 30 Omejitev, minimum je 73,84
2020/21 1 30 111 30 Omejitev, minimum je 75,56
2019/20 1 30 102 30 Omejitev, minimum je 71,42
2018/19 1 30 96 30 Omejitev, minimum je 69,65
2017/18 1 30 109 30 Omejitev, minimum je 69,76
2016/17 1 30 87 30 Omejitev, minimum je 67,92
2015/16 1 30 118 30 Omejitev, minimum je 71,53
2015/16 2 1 21 1 Omejitev, minimum je 77,87
2014/15 1 30 121 30 Omejitev, minimum je 68,1
2013/14 1 30 116 30 Omejitev, minimum je 65,62
2012/13 1 40 102 40 Omejitev, minimum je 56,42
2012/13 2 1 24 1 Omejitev, minimum je 79,38
2011/12 1 40 140 40 Omejitev, minimum je 67,03
Prikaži starejše

Športno treniranje (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 2 3 Brez omejitve
2023/24 2 17 8 / Brez omejitve
2022/23 1 20 1 2 Brez omejitve
2022/23 2 18 7 / Brez omejitve
2021/22 1 20 18 5 Brez omejitve
2021/22 2 15 14 11 Brez omejitve
2020/21 1 20 4 6 Brez omejitve
2020/21 2 14 16 14 Omejitev, minimum je 52,13
2019/20 1 20 4 6 Brez omejitve
2019/20 2 14 11 7 Brez omejitve
2018/19 1 20 5 3 Brez omejitve
2018/19 2 17 9 7 Brez omejitve
2017/18 1 20 3 1 Brez omejitve
2017/18 2 19 12 11 Brez omejitve
2016/17 1 20 1 3 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane