UL Fakulteta za upravo Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Uprava B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister upravnih ved
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski študijski program sledi modernim razvojnim trendom upravnih sistemov, kjer študent pridobi vsa potrebna teoretična znanja iz medsebojno tesno povezanih področij (upravno-pravno, ekonomsko, organizacijsko in informacijsko) delovanja uprave in tako nadgradi in poglobi upravna znanja in sposobnosti pridobljene na dodiplomskem študiju.

Študijski program je zasnovan tako, da študenta uvede v poglobljeno samostojno raziskovalno delo in avtonomno reševanje zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov.

Študijski program je oblikovan tako, da se v prvem delu posluša obvezne, skupne predmete, v drugem delu pa se deli na štiri smeri: upravno-pravno, upravno-organizacijsko, upravno-ekonomsko in upravno-informacijsko, kar študentu omogoča, da v drugem letniku študija svoje znanje še poglobi na ožjem izbranem področju, bodisi zaradi že pridobljenih praktičnih izkušenj ali načrtovane bodoče zaposlitve.

Vpisni pogoji

 • Zaključen visokošolski strokovni program Javna uprava ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program Uprava (VS) 1. stopnja (180 KT) ali
 • zaključen univerzitetni program Uprava 1. stopnja (180 KT) ali
 • zaključen dosedanji triletni visokošolski strokovni program ali triletnih študijski programo 1. stopnje (180 KT) z ustreznih strokovnih področij upravne, pravne, ekonomske, informacijske in organizacijske smeri ter 2. letniku vpisana upravno-pravna smer, ali
 • zaključen dosedanji triletni visokošolski strokovni program ali triletni študijski program 1. stopnje (180 KT) z drugih strokovnih področij, do vpisa v 2. letnik opravljeni diferencialni izpiti univerzitetnega programa Uprava 1. stopnja: Upravni postopek in upravni spor (8 KT), Pravna ureditev javne uprave (6 KT) in Teorija javne uprave (8 KT) ter v 2. letniku vpisana upravno-pravno smer.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

 • Upravno-ekonomska smer
 • Upravno-informacijska smer
 • Upravno-organizacijska smer
 • Upravno-pravna smer

Podatki o vpisu

Uprava (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 120 / /
2023/24 1 120 / /
2022/23 1 120 / /
2021/22 1 120 / /
2020/21 1 120 / /
2019/20 1 120 / /
2018/19 1 120 / /
2017/18 1 120 / /
2016/17 1 150 / /
2015/16 1 170 / /
2014/15 1 170 / /
2013/14 1 150 / /
2012/13 1 170 / /
2011/12 1 170 / /
2010/11 1 140 / /
Prikaži starejše

Uprava (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 40 / /
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 40 / /
2015/16 1 40 / /
2014/15 1 40 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane