Naravoslovnotehniška fakulteta UL

Geotehnologija in rudarstvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir rudarstva in geotehnologije (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Visokošolski strokovni študijski program Geotehnologija in rudarstvo daje naravoslovno in tehniško izobrazbo, ki sledi razvoju v okviru strok geoznanosti oziroma nežive narave. Vedno bolj pa se v tem okviru izkazuje potreba tudi po drugih znanjih, na primer iz varstva okolja, ekonomike in informacijskih tehnologij.

Program daje študentom potrebna teoretična in praktična znanja za reševanje konkretnih strokovnih problemov v praksi, hkrati pa jih uvaja tudi v osnove raziskovanja, ki so potrebne za nadaljevanje študija na naslednjih stopnjah. S pomočjo izbirnih predmetov lahko študentje poglobijo znanje na področjih, ki so jim bližja oziroma jih bolj zanimajo. S programom študentje pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju pridobivanja mineralnih surovin, njihove primarne predelave, podzemnih in drugih geotehničnih gradenj, vrtalne tehnike, del za izvajanje merjenj in sledenj v naravi, del za vrednotenje in izvajanje posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem, trdnimi odpadnimi snovmi,...

Pridobljena znanja in sposobnosti omogočajo uspešno delo na zahtevnejših strokovnih in tudi vodstvenih delovnih mestih tako v javnih kot tudi v zasebnih podjetjih. Prednost ima zaposlovanje v rudarskih, gradbenih, komunalnih in cestnih podjetjih ter drugih bazičnih industrijskih panogah, ki vključujejo potrebe po pridobivanju mineralnih surovin in aktivnostih v zemeljski skorji, ki so povezane z gradnjo infrastrukturnih objektov, odlagališč, deponij, sanacij poškodovanih območij,...

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Geotehnologija in rudarstvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 25 4 1 Brez omejitve
2021/22 2 25 3 3 Brez omejitve
2020/21 1 25 8 3 Brez omejitve
2020/21 2 22 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 25 9 4 Brez omejitve
2019/20 2 21 10 6 Brez omejitve
2018/19 1 25 7 2 Brez omejitve
2018/19 2 24 5 4 Brez omejitve
2017/18 1 25 3 4 Brez omejitve
2017/18 2 23 3 3 Brez omejitve
2016/17 1 25 4 4 Brez omejitve
2016/17 2 21 1 2 Brez omejitve
2016/17 3 19 / /
2015/16 1 30 9 6 Brez omejitve
2015/16 2 22 6 8 Brez omejitve
2015/16 3 17 / /
2014/15 1 30 6 9 Brez omejitve
2014/15 2 23 7 10 Brez omejitve
2014/15 3 15 / /
2013/14 1 30 8 10 Brez omejitve
2013/14 2 22 18 22 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 55
2013/14 3 3 / /
2012/13 1 30 6 4 Brez omejitve
2012/13 2 26 11 9 Brez omejitve
2012/13 3 18 / /
2011/12 1 30 3 6 Brez omejitve
2011/12 2 25 5 13 Brez omejitve
2011/12 3 15 / /
2010/11 1 30 15 16 Brez omejitve
2010/11 2 18 3 6 Brez omejitve
2009/10 1 30 9 8 Brez omejitve
2009/10 2 24 12 14 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane