UL Naravoslovnotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Geotehnologija in rudarstvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir rudarstva in geotehnologije (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Visokošolski strokovni študijski program Geotehnologija in rudarstvo daje naravoslovno in tehniško izobrazbo, ki sledi razvoju v okviru strok geoznanosti oziroma nežive narave. Vedno bolj pa se v tem okviru izkazuje potreba tudi po drugih znanjih, na primer iz varstva okolja, ekonomike in informacijskih tehnologij.

Program daje študentom potrebna teoretična in praktična znanja za reševanje konkretnih strokovnih problemov v praksi, hkrati pa jih uvaja tudi v osnove raziskovanja, ki so potrebne za nadaljevanje študija na naslednjih stopnjah. S pomočjo izbirnih predmetov lahko študentje poglobijo znanje na področjih, ki so jim bližja oziroma jih bolj zanimajo. S programom študentje pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju pridobivanja mineralnih surovin, njihove primarne predelave, podzemnih in drugih geotehničnih gradenj, vrtalne tehnike, del za izvajanje merjenj in sledenj v naravi, del za vrednotenje in izvajanje posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem, trdnimi odpadnimi snovmi,...

Pridobljena znanja in sposobnosti omogočajo uspešno delo na zahtevnejših strokovnih in tudi vodstvenih delovnih mestih tako v javnih kot tudi v zasebnih podjetjih. Prednost ima zaposlovanje v rudarskih, gradbenih, komunalnih in cestnih podjetjih ter drugih bazičnih industrijskih panogah, ki vključujejo potrebe po pridobivanju mineralnih surovin in aktivnostih v zemeljski skorji, ki so povezane z gradnjo infrastrukturnih objektov, odlagališč, deponij, sanacij poškodovanih območij,...

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Geotehnologija in rudarstvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 1 / Brez omejitve
2023/24 1 25 4 4 Brez omejitve
2023/24 2 22 3 / Brez omejitve
2022/23 1 25 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 25 2 / Brez omejitve
2021/22 1 25 4 1 Brez omejitve
2021/22 2 25 3 3 Brez omejitve
2020/21 1 25 8 3 Brez omejitve
2020/21 2 22 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 25 9 4 Brez omejitve
2019/20 2 21 10 6 Brez omejitve
2018/19 1 25 7 2 Brez omejitve
2018/19 2 24 5 4 Brez omejitve
2017/18 1 25 3 4 Brez omejitve
2017/18 2 23 3 3 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Galerija

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane