UL Naravoslovnotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Grafične in interaktivne komunikacije B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant grafičnih komunikacij (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni voditi tehnološko najzahtevnejše procese v grafični dejavnosti ter na področju interaktivnih komunikacij ter jim obenem dati ustrezna temeljna naravoslovna in strokovna znanja za nadaljevanje izobraževanja na drugi stopnji.

Skladno s principi bolonjskega procesa, pomeni program, v primerjavi s sedanjimi, odmik od filozofije poučevanja s sicer korektnim nizanjem različnih tehnologij položenih na izbrane naravoslovne vsebine. Privzeta je filozofija učenja, v kateri so poleg osvojenih znanj pomembne tudi druge kompetence diplomantov, njihove veščine in spretnosti, v tem primeru s poudarkom na osvajanju teoretičnih osnov hitro razvijajočih tehnologij na področju grafične dejavnosti in interaktivnih komunikacij. Pomembna sestavina programa je razvijanje zavedanja in navajanje študentov na nujnost stalnega dodatnega izobraževanja ter razvijanje veščin uporabe IKT tehnologije, informacijskih virov, poklicne in etične odgovornosti ter privzemanje skupinskega dela.

Diplomanti so s pridobljenimi znanji zaposljivi v grafičnih, medijskih in papirno predelovalnih podjetjih. Nadalje v založništvu, oblikovalskih in oglaševalskih agencijah ter v medijskih hišah, kot je na primer televizija. Poleg tega tudi v izobraževalnih ustanovah, raziskovalnih inštitutih s področja grafične dejavnosti, v trgovini in državni upravi.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Grafične in interaktivne komunikacije (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 55 38 54 Brez omejitve
2023/24 2 7 19 / Omejitev
2022/23 1 55 44 55 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 64
2022/23 2 5 14 / Omejitev
2021/22 1 55 114 51 Brez omejitve
2021/22 2 6 16 6 Omejitev, minimum je 86
2020/21 1 55 136 58 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 74
2020/21 2 4 32 4 Omejitev, minimum je 72
2019/20 1 55 141 47 Omejitev, minimum je 62
2019/20 2 8 37 10 Omejitev, minimum je 72,4
2018/19 1 55 177 55 Omejitev, minimum je 64
2018/19 2 6 14 6 Omejitev, minimum je 61
2017/18 1 55 40 56 Brez omejitve, minimu za 2. in 3. željo je 54
2017/18 2 4 12 5 Omejitev, minimum je 68
2016/17 1 55 64 56 Omejitev, minimum je 60
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Galerija

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane