UL Naravoslovnotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Metalurške tehnologije B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir metalurgije (VŠ)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti diplomante, ki se znajo takoj vključevati v izvajanje industrijskih procesov, jih nadzorovati in izboljševati ter obvladujejo kontrolo kakovosti in atestiranja industrijskih izdelkov. Zgodovinsko gledano so metode, razvite za razvoj in kontrolo metalurških procesov in tehnologij ter metode karakterizacije kovinskih materialov, prevzete na druge vrste inženirskih materialov. Zato je enako pomemben cilj tega študijskega programa izobraževati inženirje za kontrolo kakovosti izdelkov, predvsem vezanih na lastnosti večine inženirskih materialov.

Skladno s principi bolonjskega procesa pomeni program, v primerjavi z dosedanjim, odmik od seznanjanja z raznovrstnimi obstoječimi tehnologijami in opozarjanjem na izbrane modelne ali naravoslovne razlage pričujočih procesov in fenomenov. Privzeta je metodologija učenja strokovnih znanj, ob dodatnih kompetencah diplomanta, ki vstopa v inovativno podjetniško družbo, kjer so stalno prisotne hitro razvijajoče se klasične in visoke tehnologije, katere lahko študent aktivno spremlja in ki zahtevajo solidne teoretske osnove. Pripravljen je na vseživljenjsko izobraževanje ter osvajanje novih veščin, značilnih za informacijsko-komunikacijsko družbo. Zato je v programu dan velik poudarek na preverjanju teoretskih znanj v praktikumih in timskemu delu, kot tudi vzpodbujanju k inovativnemu razmišljanju.

Diplomant je sposoben samostojno opravljati dela tehnologa v metalurških obratih ter druga odgovorna inženirska in strokovna organizacijska dela, reševati posamezne, dobro definirane naloge na področju vodenja in kontrole metalurških tehnologij ter biti operater na različnih laboratorijskih in testnih napravah za medfazno kakovostno kontrolo materiala in kontrolo kakovosti izdelka.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Metalurške tehnologije (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 50 12 14 Brez omejitve
2023/24 2 40 7 / Brez omejitve
2022/23 1 50 14 15 Brez omejitve
2022/23 2 35 7 / Brez omejitve
2021/22 1 50 49 24 Brez omejitve
2021/22 2 28 9 10 Brez omejitve
2020/21 1 50 36 13 Brez omejitve
2020/21 2 37 5 8 Brez omejitve
2019/20 1 50 46 14 Brez omejitve
2019/20 2 36 32 20 Brez omejitve
2018/19 1 50 34 13 Brez omejitve
2018/19 2 37 9 13 Brez omejitve
2017/18 1 50 19 21 Brez omejitve
2017/18 2 31 17 19 Brez omejitve
2016/17 1 50 12 15 Brez omejitve
Prikaži starejše

Metalurške tehnologije (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 30 0 / Brez omejitve
2022/23 1 30 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 30 1 / Brez omejitve
2021/22 1 30 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 30 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 30 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 30 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 30 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 30 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 30 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 30 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 30 1 1 Brez omejitve
2016/17 1 30 0 0 Brez omejitve
2016/17 2 30 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Galerija

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane