UL Naravoslovnotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Geotehnologija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir geotehnologije
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo pridobili poglobljena in usmerjena znanja in sposobnosti iz temeljnih področij geotehnologije in rudarstva, glede na izbiro izbirnih predmetov pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega področja geotehnologije ali z geotehnologijo povezanega področja.

V okviru študija študentje spoznajo tradicionalna načela nadgrajena z najnovejšimi dognanji, ki so posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Seznanjeni so z vsemi posebnostmi v Sloveniji in Evropi, kot posledica posebnih zgodovinskih, družbenoekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, projektnim delom in problemskih nalogah se privajajo dela v skupini, javnega nastopanja ter poslovanja s strankami in se aktivno vključujejo v raziskave. Vsa pridobljena teoretična znanja v najvecji možni meri preskusijo na primerih vaj in reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno usmerjenih problemov in projektov.

Pridobljena znanja študentje povezujejo s prakso v okviru praktičnega usposabljanja v rudarskih, gradbenih in sorodnih podjetjih, ki predstavljajo tudi ciljna zaposlitvena področja. Rezultat tako zasnovanega programa so magistri s poglobljenim teoretičnim in poglobljenim strokovnim znanjem, ki samostojno opravljajo tudi najzahtevnejše strokovne in razvojne naloge s podrocja geotehnologije in rudarstva v Sloveniji in Evropi.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje s področja geotehnologije in rudarstva ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih tehničnih strokovnih področij (geologije, gradbeništva, strojništva, kemije in podobno) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja geotehnologije in rudarstva ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih tehničnih strokovnih podrocij (geologije, gradbeništva, strojništva, kemije in podobno) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Geotehnologija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 15 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane