UL Naravoslovnotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje B3-DR

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je usposobiti strokovnjake na področjih tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter tekstilnega oblikovanja.

Evropska in z njo tudi slovenska tekstilna in oblačilna industrija je v času popolne sprostitve trgovine s tekstilnimi izdelki pred pomembnimi razvojnimi izzivi. Njen prihodnji položaj bo odvisen od ukrepov, ki bodo povečevali njeno konkurenčno prednost. Več bo morala vlagati v raziskave in razvoj, vzpodbujati inovacije in voditi ustrezno kadrovsko politiko. Tekstilna industrija je z vidika zagotavljanja zaščite človeka pred dejavniki okolja strateška gospodarska panoga, ki je ne želimo in ne smemo prepustiti industriji azijskih držav.

Grafična industrija se danes povsod po svetu srečuje s številnimi izzivi. Izredno hiter razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij, zlasti interneta in mobilnih naprav, ogroža papir kot klasični tiskovni material in nosilec informacij. Kot kažejo zadnji trendi, pa lahko tako klasični kot novi mediji obstajajo sočasno drug ob drugem in se na marsikaterem področju celo dopolnjujejo. Dober primer je razcvet proizvodnje cenovno dostopnih, hitrih in zmogljivih barvnih tiskalnikov za domačo in pisarniško rabo (SOHO – small office-home office), s katerimi lahko danes praktično vsakdo z ustrezno računalniško strojno in programsko opremo kar doma oblikuje in izdela, t.j. natisne kakovostno reklamno brošuro, katalog ali pa celo knjigo. Po drugi strani pa se je tudi grafična – tiskarska – industrija ob pomoči digitalne tehnologije morala prilagoditi potrebam oz. zahtevam sodobnega človeka po vsesplošni dosegljivosti in personaliziranosti informacij. V tiskarstvu smo priča nekakšnemu premiku paradigme iz t.i. 'just-in-case' v 'just-in-time' filozofijo tiskanja: namesto velikih naklad tiskovin, ki jih proizvajajo ofsetni, flekso in ostali klasični tiskarski stroji, se danes dokumenti shranjujejo v elektronski obliki na disk ali magnetni trak in jih je možno natisniti v natančno zaželeni, manjši količini, v točno določenem času in v skladu s specifičnimi zahtevami uporabnika (personalizacija).

Tekstilno oblikovanje v najširšem smislu ima v svoji zasnovi težnjo po sintezi novega, temelji na kritičnosti in kreativnem komponiranju novih vsebin in namembnosti. Na povsem sproščenem trgu je oblikovanje že zdaj pomembna sestavina celovite ponudbe sodobnih tekstilnih izdelkov, ki nikoli ne ostaja brez pomembnih razvojnih izzivov. Konkurenčna prednost je vse bolj odvisna od smiselno vpetega oblikovanja v koncept blagovne znamke. Njena prepoznavnost zavisi od dejanske dodane vrednosti različnim kvalitetam izdelka, kar dosežemo le z vlaganjem v interdisciplinarne raziskave in razvoj, ki vzpodbuja inovacije.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program druge stopnje ali
 • končan dosedanji študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni program (sprejet pred 11.6.2004) ter pred vpisom opraviljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT iz študijskega programa 2. stopnje Grafične in interaktivne komunikacije, ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetih pred 11.6.2004) ali
 • končan dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetem pred 11.6.2004) - kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 KT, ali
 • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT, ali
 • končan študijski program tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente Repiblike Slovenije.

Šolnina

Za redni študij, posamezni letnik: 4.200€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje (B3-DR, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 10 / /
2014/15 1 10 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane