UL Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Dvopredmetni učitelj: matematika - tehnika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor matematike in tehnike (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomant dvopredmetnega študijskega programa za izobraževanje učiteljev pridobi temeljno strokovno znanje za izobraževanje iz dveh predmetnih področij: Biologija, Fizika, Gospodinjstvo, Kemija, Matematika, Računalništvo in Tehnika. Obenem pridobi specialno-didaktična znanja z dveh izbranih predmetnih področij izobraževanja skupaj s praktičnim pedagoškim usposabljanjem, temeljna strokovna znanja s področja pedagoških, psiholoških, filozofskih in socioloških ved, ki so pomembna za delovanje v vzgoji in izobraževanju.

Študijski program Dvopredmetni učitelj je oblikovan ob upoštevanju temeljnih načel evropskega visokošolskega prostora, kot so bila izoblikovana v bolonjskem procesu, zato po prvi stopnji omogoča zaposlitev ali nadaljevanje študija. Je program prve stopnje, zato še ne omogoča samostojnega opravljanja strokovnega dela v zavodih na področju vzgoje in izobraževanja.
Program omogoča nadaljevanje študija na 2. bolonjski stopnji in s tem pridobitev kvalifikacije za samostojno delovanje v zavodih na področju izobraževanja obeh izbranih predmetnih področjih.

Diplomanti prvostopenjskega študijskega programa bodo lahko s študijem nadaljevali v ustreznem študijskem programu na drugi stopnji ter si pridobili kvalifikacijo za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju ali pa se bodo z diplomo prve stopnje zaposlovali kot pomočniki pri strokovnem delu na širšem področju vzgoje in izobraževanja. Diploma in poglobitev naravoslovno matematičnega in tehničnega znanja, kar omogoča pričujoči študij, bosta omogočila zaposlovanje in samostojno delovanje v družbenih dejavnostih ter v svobodnih poklicih, kjer je pomembno kritično, eksaktno, logično-matematično mišljenje.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Program je sestavljen iz dveh predmetnih področij študijskega programa "Dvopredmetni učitelj"

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Dvopredmetni učitelj: matematika - tehnika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 10 / Brez omejitve
2023/24 1 20 18 17 Brez omejitve
2023/24 2 8 1 / Brez omejitve
2022/23 1 20 7 8 Brez omejitve
2022/23 2 15 6 / Brez omejitve
2021/22 1 20 25 9 Brez omejitve
2021/22 2 12 5 5 Brez omejitve
2020/21 1 15 16 12 Brez omejitve
2020/21 2 4 6 4 Omejitev, minimum je 66
2019/20 1 15 10 8 Brez omejitve
2019/20 2 8 5 3 Brez omejitve
2018/19 1 15 4 3 Brez omejitve
2018/19 2 12 2 2 Brez omejitve
2017/18 1 15 12 12 Brez omejitve
2017/18 2 4 3 4 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 76
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane