UL Pravna fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pravo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (1 leto)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister prava
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Pravo je izoblikovati profil strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo v vseh najzahtevnejših pravniških poklicih, ki večinoma zahtevajo opravljanja pravniškega drţavnega izpita. To so predvsem vsi poklici v pravosodju, najodgovornejša strokovna mesta v drţavni upravi, zahtevna strokovna dela v diplomaciji in vodenja pravnih sluţb v gospodarstvu.

Študentom s ciljem opraviti pravniški državni izpit se želi ponuditi kvalitetna podlaga, ki olajša opravljanje izpita. Zato je poudarek programa na povezovanju različnih pravnih področij, s tem pa se študentom pribliţuje metoda in način delovanja pravosodnega sistema.

Vpisni pogoji

 • Končan univerzitetni študijski program pravo prve stopnje (bolonjski program) v obsegu najmanj 240 KT ali
 • končan univerzitetni študijski program pravo prve stopnje (bolonjski program) v obsegu najmanj 180 KT ter pred vpisom opravljeni izpite iz pripravljalnega letnika v obsegu dodatnih 60 KT iz programa univerzitetnega študija prava prve stopnje in sicer tako, da kandidat skupaj doseže najmanj: 60 KT s področja civilnega in gospodarskega prava, 22 KT s področja kazenskega prava, 12 KT s področja delovnega prava in prava socialne varnosti, 30 KT s področja upravnega prava, 10 KT s področja mednarodnega javnega prava, 13 KT s področja ustavnega prava, 16 KT s področja pravne zgodovine in rimskega prava, 16 KT s področja teorije in sociologije prava ter 20 KT s področja pravnoekonomskih predmetov, ali
 • končan visokošolski strokovni program iz sorodnega področja (ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava,...) ter pred vpisom opravljeni izpite iz pripravljalnega letnika v obsegu 60 KT iz predmetov: Uvod v pravoznanstvo (6 KT), Ustavno pravo (6 KT), Kazensko pravo (6 KT), Kazensko procesno pravo (4 KT), Civilno pravo (8 KT), Gospodarsko pravo (6 KT), Civilno procesno pravo (4 KT), Mednarodno javno pravo (6 KT), Upravno pravo (6 KT), Upravno procesno pravo (4 KT) in Delovno pravo (4 KT).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

 • Državnopravni modul
 • Gospodarskopravni modul
 • Mednarodnopravni modul
 • Splošni modul

Podatki o vpisu

Pravo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 200 / /
2023/24 1 200 / /
2022/23 1 200 / /
2021/22 1 200 / /
2020/21 1 200 / /
2019/20 1 200 / /
2018/19 1 245 / /
2017/18 1 245 / /
2016/17 1 245 / /
2015/16 1 245 / /
2014/15 1 135 / /
2013/14 1 108 / /
Prikaži starejše

Pravo (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 / /
2023/24 1 25 / /
2022/23 1 25 / /
2021/22 1 25 / /
2020/21 1 25 / /
2019/20 1 25 / /
2018/19 1 35 / /
2017/18 1 35 / /
2016/17 1 35 / /
2015/16 1 35 / /
2014/15 1 45 / /
2013/14 1 108 / /
2012/13 1 90 / /
2011/12 1 110 / /
2010/11 1 190 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane