UL Pravna fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pravo B3-DR

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa pravo je omogočanje specializiranega študija diplomantom s končano drugo bolonjsko stopnjo, ki želijo poglobiti svoje znanje na izbranem področju. Zato je poudarek študija na individualnem raziskovalnem delu študenta doktorskega študija.

Doktorski študij prava je tradicionalno usmerjen v teoretično raziskovanje prava in analizi zakonodaje in sodne prakse, povsem praktično izkušnjo pa diplomanti dobijo z opravljanjem pravniškega državnega izpita.

Cilj doktorskega študija je kot rečeno predvsem poglobljena obravnava določenega pravnega problema, povezave ali instituta, pri čemer seveda tudi niso izključene možnosti interdisciplinarne obravnave problematike z drugimi področji družboslovja ali celo tehnike, če gre za kompleksne teme in probleme. Rezultata doktorskega študija pa je besedilo doktorskega dela, ki naj ima po kriterijih metode in pristopa ter vsebine vse lastnosti znanstvene monografije.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij) ali
 • končan dosedanji univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11.6.2004) in študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu do največ 35 KT iz študijskega programa 2. stopnje Pravo, ali
 • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT točkami.

Šolnina

Za redni študij, 1. letnik: 3.000€, 2. letnik: 2.200€, 3. letnik: 2.200€, 4. letnik: 2.200€

Študijske smeri

 • Civilno pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Ekonomska analiza prava
 • Evropsko pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Kazensko pravo
 • Kriminologija
 • Mednarodno pravo
 • Pravna zgodovina
 • Rimsko pravo
 • Teorija prava in države
 • Upravno pravo
 • Ustavno pravo

Podatki o vpisu

Pravo (B3-DR, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 41 / /
2023/24 1 41 / /
2022/23 1 41 / /
2021/22 1 41 / /
2020/21 1 41 / /
2019/20 1 41 / /
2018/19 1 41 / /
2017/18 1 41 / /
2016/17 1 41 / /
2015/16 1 41 / /
2014/15 1 41 / /
2013/14 1 41 / /
2012/13 1 47 / /
2011/12 1 60 / /
2010/11 1 110 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane