UL Teološka fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Teologija - enoviti magistrski študijski program druge stopnje B1-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (5 let)
ECTS kreditnih točk: 300 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister teologije
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti diplomante, da bodo kot teologi z znanstveno doslednostjo, etično-duhovno držo in široko, interdisciplinarno razgledanostjo zmožni odgovarjati na verske, kulturne, družbene in etične izzive ter potrebe sodobnega časa in prostora.

Študij se začne s splošnim prikazom humanistično-filozofskih, zgodovinsko-kulturnih in psihološko-socioloških temeljev in kontekstov verovanja, nato pa se osredotoči na značilnosti krščanskega razodetja, verovanja in oznanjevanja ter svetovanja s teološko etičnega vidika. Od uvodnih vprašanj gre k vedno bolj specifičnemu in poglobljenemu teološkemu znanju, ki temelji na interdisciplinarnem preučevanju temeljnih besedil religije, filozofije in drugih humanističnih ved.

Po končanem študiju je magister/magistrica teologije usposobljen, da z znanstveno doslednostjo, etično-duhovno držo in široko, interdisciplinarno razgledanostjo odgovarja na verske, kulturne, družbene in etične izzive ter potrebe sodobnega časa in prostora.

Študij je namenjen tako laikom kakor duhovniškim ali redovniškim kandidatom. Laiki so zaposljivi v cerkvenih službah in na področju verske, karitativne, socialne in vzgojne dejavnosti. Mnogi delajo v javni upravi, na političnem področju in na področju stikov z javnostjo, v medijih in založniških hišah, kot organizatorji kulturnih in drugih dogodkov.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Teologija - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (B1-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 3 / Brez omejitve
2023/24 1 15 5 5 Brez omejitve
2023/24 2 11 1 / Brez omejitve
2022/23 1 15 6 6 Brez omejitve
2022/23 2 11 3 / Brez omejitve
2021/22 1 15 11 5 Brez omejitve
2021/22 2 12 1 2 Brez omejitve
2020/21 1 18 5 5 Brez omejitve
2020/21 2 13 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 18 1 1 Brez omejitve
2019/20 2 18 1 1 Brez omejitve
2018/19 1 18 5 3 Brez omejitve
2018/19 2 15 5 4 Brez omejitve
2017/18 1 18 3 1 Brez omejtve
2017/18 2 17 3 3 Brez omejitve
Prikaži starejše

Teologija - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (B1-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 2 0 / Brez omejitve
2023/24 1 2 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 2 1 / Brez omejitve
2022/23 1 2 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 2 1 / Brez omejitve
2021/22 1 2 1 1 Brez omejitve
2021/22 2 1 1 1 Brez omejitve
2020/21 1 4 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 4 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 4 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 4 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 4 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 4 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 4 2 2 Brez omejitve
2017/18 2 2 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane