UL Teološka fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant teoloških študij (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Pri Univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Teološki študiji gre za interdisciplinarni pristop, ki prvenstveno sega na področje teologije, posredno pa na področje filozofije, sociologije, psihologije in etike. V globalu pa program bazira na biblično-teološki razsežnosti življenja. Človeka pojmuje v luči biblično-krščanskega izročila, kar pomeni, da v tej paradigmi človek kot družbeno odnosno in duhovno bitje vedno znova presega ujetost trenutka. V tej perspektivi filozofija programa postavlja v središče izobraževalnega procesa človeka v trenutku in situaciji tukaj in sedaj. Diplomanti in diplomantke teoloških študij pridobijo temeljna znanja o religijski, cerkveni in družbeni situaciji v evropskem prostoru; seznanijo se z možnostmi ekumenskega, medverskega dialoga in razvijejo čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. Dvodisciplinarni univerzitetni program Teološki študiji je priprava na dvodisciplinarni magistrski pedagoški študijski program Teologija.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli programu srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja in izpit iz splošne mature iz enega od predmetov: angleščina, biologija, ekonomija, elektrotehnika, filozofija, geografija, glasba, informatika, psihologija, računalništvo, sociologija, umetnostna zgodovina, zgodovina
 • izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 10 2 / Brez omejitve
2023/24 1 10 2 2 Brez omejitve
2023/24 2 8 3 / Brez omejitve
2022/23 1 10 4 5 Brez omejitve
2022/23 2 7 2 / Brez omejitve
2021/22 1 10 16 5 Brez omejitve
2021/22 2 5 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 12 4 4 Brez omejitve
2020/21 2 9 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 12 1 1 Brez omejitve
2019/20 2 11 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 12 3 2 Brez omejitve
2018/19 2 10 1 0 Brez omejitve
2017/18 1 12 2 2 Brez omejitve
2017/18 2 11 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše

Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 2 0 / Brez omejitve
2023/24 1 2 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 2 0 / Brez omejitve
2022/23 1 2 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 2 1 / Brez omejitve
2021/22 1 2 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 2 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 2 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 2 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 2 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 2 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 2 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 2 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 2 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 2 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane