UL Teološka fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant teoloških študij (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Dvodisciplinarni univerzitetni program Teoloških študij je povezljiv z dvodisciplinarnimi študijskimi programi Filozofske fakuletete Univerze v Ljubljani in z enim od njih skupaj sestavljata celoten študij. Povezljivi pedagoški dvodisciplinarni študijski programi na Fiozofski fakulteti so: Angleščina, češčina, filozofija, francoščina, geografija, grščina, italijanščina, južnoslovanski študiji, latinščina, muzikologija, nemščina, poljščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, sociologija, španščina, umetnostna zgodovina, zgodovina in drugi programi, ki jih bo FF razvila glede na potrebe šolstva, vseživljenjskega izobraževanja in razvoj strok, ter vsemi tistimi programi, ki bi se izkazali kot primerni.

Temeljni cilji univerzitetnega dvopredmetnega programa Teoloških študij so posredovanje temeljni znanj s področja teoloških in religijskih študij (humanistično-filozofska, religijska, biblična, historična in dogmatično-ekleziološka znanja), da usposobi študenta za prenos teoretičnega znanja v življenjsko prakso (za uporabo znanj pri reševanju vprašanj, ki jih religijska in teološka problematika odpirata), da oblikuje duhovno-etično držo študenta in da usposobi študenta za interdisciplinarno mišljenje in delovanje.

Pri izvajanju dvodisciplinarnih študijskih programov je za vse študente, ki izberejo dvodisciplinarni univerzitetni program Teoloških študij, matična fakulteta Filozofska fakulteta UL.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 2 2 Brez omejitve
2023/24 2 8 3 / Brez omejitve
2022/23 1 10 4 5 Brez omejitve
2022/23 2 7 2 / Brez omejitve
2021/22 1 10 16 5 Brez omejitve
2021/22 2 5 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 12 4 4 Brez omejitve
2020/21 2 9 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 12 1 1 Brez omejitve
2019/20 2 11 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 12 3 2 Brez omejitve
2018/19 2 10 1 0 Brez omejitve
2017/18 1 12 2 2 Brez omejitve
2017/18 2 11 1 1 Brez omejitve
2016/17 1 15 3 3 Brez omejitve
Prikaži starejše

Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 2 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 2 0 / Brez omejitve
2022/23 1 2 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 2 1 / Brez omejitve
2021/22 1 2 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 2 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 2 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 2 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 2 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 2 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 2 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 2 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 2 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 2 0 0 Brez omejitve
2016/17 1 2 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane