UL Teološka fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Teološki študiji (Maribor) - UM FF B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant teoloških študij (UN) in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je skupni program Teološke fakultete UL in Filozofske fakultete UM oziroma Fakultete za naravoslovje in matematiko UM. Dvopredmetni univerzitetni program Teoloških študij je povezljiv z dvopredmetnimi pedagoškimi programi Univerze v Mariboru na Filozofski fakulteti (angleški jezik s književnostjo, filozofija, geografija, madžarski jezik s književnostjo, nemški jezik s književnostjo, slovenski jezik s književnostjo, sociologija, zgodovina in pedagogika) in na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (biologija, fizika, kemija, matematika, računalništvo in tehnika).

Pri izvajanju dvopredmetnih študijskih programov sta za vse študente, ki izberejo dvopredmetni univerzitetni program Teoloških študij, matični fakulteti Filozofska fakulteta UM oziroma Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM.

Diplomanti teoloških študij pridobijo temeljno znanje o religijski, cerkveni in družbeni situaciji v evropskem prostoru. Seznanijo se z možnostmi ekumenskega, medverskega dialoga in razvijejo čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. Ker to znanje povežejo z drugim predmetnim področjem, jih to usposobi za interdisciplinarno mišljenje. Vpišejo se lahko v magistrski dvopredmetni pedagoški program teologija.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Teološki študiji (Maribor) - UM FF (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 3 2 Brez omejitve
2023/24 2 9 0 / Brez omejitve
2022/23 1 10 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 10 0 / Brez omejitve
2021/22 1 10 3 3 Brez omejitve
2021/22 2 8 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 10 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 10 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 10 2 2 Brez omejitve
2019/20 2 8 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 10 1 0 Brez omejitve
2018/19 2 10 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 10 3 2 Brez omejitve
2017/18 2 8 1 0 Brez omejitve
2016/17 1 15 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše

Teološki študiji (Maribor) - UM FF (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 2 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 2 0 / Brez omejitve
2022/23 1 2 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 2 0 / Brez omejitve
2021/22 1 2 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 2 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 2 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 2 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 2 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 2 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 2 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 2 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 2 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 2 0 0 Brez omejitve
2016/17 1 2 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane