UL Teološka fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Teologija B3-DR

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji doktorskega študijskega programa so: usposobiti kandidata za vrhunsko, samostojno, kritično-refleksivno, interdisciplinarno in polivalentno raziskovalno delo, za razvijanje novih znanj in metodologij, za reševanje najbolj abstraktnih in kompleksnih vprašanj s preizkušanjem in izboljševanjem znanih in odkrivanjem novih rešitev, za interpretacijo novih znanj; usposobiti kandidata za sodelovanje v najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektih s strokovnega, znanstvenega področja, za vodenje teh projektov in morebitno vključitev v pedagoško-raziskovalno delo na univerzitetni ravni; usposobiti kandidata za razvoj modelov prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso, za svetovanje in posredovanje na področju najzahtevnejših duhovnih, etičnih, (med)verskih, zakonsko-družinskih vprašanj v sodobni multikulturni družbi; usposobiti kandidata za analizo/interpretacijo vzajemnih razmerij med verovanjem in kulturo s teološkega, religiološkega, psihoterapevtskega, sociokultunega in prakseološkega vidika; usmerjati kandidata pri metodološko zahtevni pripravi izvirnega prispevka k napredku znanstvenega področja, mu omogočiti preverjanje veljavnosti njegovih dognanj v skupini znotraj programa in na mednarodnih znanstvenih srečanjih ter ga spodbujati k dokončanju dela v predvidenem času in sprotnemu, znanstvenemu publiciranju rezultatov njegovih raziskovanj.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejet pred 11.6.2004) ali
 • zaključen dosedanji študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni program ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 33 KT iz študijskega programa 2. stopnje Teologije oziroma obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 2. stopnje Zakonske in družinske študije, ali
 • zaključen program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe - kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT, ali
 • končan enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklic, urejen z direktivami EU in je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za redni študij, posamezen letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Teologija (B3-DR, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 17 / /
2016/17 1 17 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 17 / /
2013/14 1 12 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 25 / /
2010/11 1 25 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane