UL Veterinarska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Veterinarstvo - enoviti magistrski študijski program druge stopnje B1-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (6 let)
ECTS kreditnih točk: 360 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor veterinarske medicine
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je pridobitev medicinsko-veterinarskih znanj potrebnih za samostojno reševanje strokovnih problemov s področij preprečevanja pojavljanja, širjenja in izkoreninjenja živalskih kužnih bolezni, preprečevanja prenosa kužnih bolezni nevarnih za živali in ljudi, veterinarskega javnega zdravstva, pridobivanja in predelave neoporečne, zdrave hrane, predvsem živalskega izvora, zdravljenja ekonomskih in ljubiteljskih vrst živali in varstva okolja z veterinarsko-medicinskega stališča.

Diplomanti pridobijo naslednje kompetence: veterinarsko-medicinsko mišljenje, primerno poznavanje zgradbe in delovanja organizma zdravih in bolnih živali, poznavanje vzrokov nastanka živalskih bolezni, obvladovanje sodobnih laboratorijskih in kliničnih diagnostičnih metod s področja veterinarske medicine, obvladovanje sodobnih pristopov zdravljenja pri ekonomskih in ljubiteljskih vrstah živali, poznavanje zakonov in predpisov s področja veterinarstva, poznavanje ukrepov in postopkov za preprečevanje širjenja živalskih kužnih bolezni in njihovo izvajanje, poznavanje higiene in tehnologije za proizvodnjo, izdelavo in dajanje v promet živalskih proizvodov ali izdelkov živalskega izvora, zlasti namenjenih prehrani ljudi poznavanje higiene živali in okolja, poznavanje vzrokov pogina pri živalih in poznavanje osnov reje živali in reprodukcije.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v srednješolskem programu veterinarski tehnik in izpit splošne mature iz predmeta kemija - če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz biologije ali fizike - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Veterinarstvo - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (B1-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 60 107 / Omejitev
2023/24 1 60 118 60 Omejitev, minimum je 86
2022/23 1 60 109 60 Omejitev, minimum je 86
2021/22 1 60 180 61 Omejitev, minimum je 88,8
2020/21 1 60 154 61 Omejitev, minimum je 87,2
2019/20 1 60 135 63 Omejitev, minimum je 87
2018/19 1 60 145 62 Omejitev, minimum je 86,5
2017/18 1 60 171 63 Omejitev, minimum je 86,6
2016/17 1 60 106 64 Omejitev, minimum je 83
2015/16 1 60 144 61 Omejitev, minimum je 86
2014/15 1 60 134 60 Omejitev, minimum je 85,2
2013/14 1 60 131 60 Omejitev, minimum je 86,6
2013/14 2 5 50 5 Omejitev, minimum je 92,6
2012/13 1 60 136 60 Omejitev, minimum je 85,2
2011/12 1 60 145 63 Omejitev, minimum je 81
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane