UL Zdravstvena fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Fizioterapija B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani fizioterapevt (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizioterapija na prvi stopnji je izobraziti in usposobiti študente za: sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti ljudi z omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem in/alifunkcijsko sposobnostjo zaradi bolezni ali poškodbe, v vseh starostnih obdobjih; sposobnost uporabe teoretičnega znanja pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti zdravih ljudi, v vseh starostnih obdobjih, z namenom ohranjanja in krepitve zdravja ter preprečevanja nastanka bolezni in poškodb; samostojno opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja in nadziranja fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva; kritično mišljenje in analitično reševanje problemov ter razumevanje osnov znanstvenoraziskovalnega pristopa; nadaljnje izobraževanje na 2. in 3. stopnji; ozaveščanje o učenju, strokovnem razvoju in razvijanju osebnostnega razvoja kot vseživljenjskem procesu.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali zaključni izpit po 1.6.1995 v štiriletnem srednješolskem programu tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik ali tehnik laboratorijske biomedicine, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Fizioterapija (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 60 119 60 Omejitev, minimum je 89
2022/23 1 60 105 60 Omejitev, minimum je 94
2021/22 1 60 243 61 Omejitev, minimum je 96,4
2020/21 1 60 155 60 Omejitev, minimum je 96,49
2019/20 1 60 176 62 Omejitev, minimum je 95,2
2018/19 1 60 132 63 Omejitev, minimum je 94
2017/18 1 60 161 61 Omejitev, minimum je 95,8
2016/17 1 40 155 43 Omejitev, minimum je 97
2015/16 1 30 123 30 Omejitev, minimum je 97
2014/15 1 40 152 40 Omejitev, minimum je 94,9
2013/14 1 40 189 53 Omejitev, minimum je 97
2012/13 1 60 194 65 Omejitev, minimum je 94
2011/12 1 55 146 55 Omejitev, minimum je 91,8
2010/11 1 50 195 53 Omejitev, minimum je 94,98
2009/10 1 60 181 62 Omejitev, minimum je 94
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane