UL Zdravstvena fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Fizioterapija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister fizioterapije
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj študijskega programa je usposobiti diplomante za usmerjeno strokovno, organizacijsko in znanstveno reševanje problemov s področja fizioterapije, zadovoljitev potreb po visoko usposobljenih fizioterapevtih, ki bodo sposobni izvajati najzahtevnejše naloge s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja in nadziranja fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva, se vključevati v zdravstvene in interdisciplinarne time, ki bodo sposobni izvajati promocijo zdravja in zdravstveno vzgojno izobraževanje, se ukvarjati s pedagoško dejavnostjo in raziskovanjem.

Študijski program sledi razvoju fizioterapevtske prakse v svetu in prispeva k razvoju in kvaliteti slovenskega zdravstvenega sistema. Grajen je na že pridobljenih interdisciplinarnih temeljih prvostopenjskega študija, hkrati pa je zastavljen tako, da omogoča pridobitev poglobljenih znanj na posameznih specifično-strokovnih področjih.

Vpisni pogoji

 • Končan visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija po nebolonjskem programu, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija prve (bolonjske) stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk, ali
 • končan študijski program s strokovnih področij medicina ali dentalna medicina, vpisan pred 2009, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega strokovnega programa Fizioterapija 1. stopnja v obsegu 60 KT (Ocenjevalne metode v fizioterapiji, Inštrumentalna fizioterapija, Kinezioterapija, Manualna terapija, Nevrofizioterapija, Fizioterapija za zdravje žensk), ali
 • končano enakovredno izobraževanje za fizioterapijo v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Fizioterapija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 17 / /
2023/24 1 17 / /
2022/23 1 17 / /
2021/22 1 17 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane