UM Ekonomsko-poslovna fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Ekonomske in poslovne vede (v angleščini) B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekonomist (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

S programom se postavlja študente v položaj odgovornih in aktivnih partnerjev v izobraževalnem procesu. Ponuja se jim možnost, da si po lastnih poklicnih ambicijah prilagodijo znaten del študijskega programa in izberejo tiste predmete, s katerimi bodo pridobili taka strokovna znanja, za katera bodo sami ocenili, da so pomembna za njihov osebni strokovni razvoj in bodočo kariero.

Študentom je na voljo 30 predmetov. Od tega jih je 16 skupnih, ne glede na izbrano usmeritev. Preostalih 14 predmetov pa je odvisnih od odločitve študenta - 8 usmeritvenih in 6 izbirnih predmetov.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta: matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 1.990€, 2. letnik: 1.990€, 3. letnik: 2.345€

Študijske smeri

 • Ekonomija
 • Elektronsko poslovanje
 • Evropske poslovne študije
 • Finance in bančništvo
 • Management in organizacija poslovanja
 • Marketing
 • Mednarodna poslovna ekonomija
 • Podjetništvo
 • Računovodstvo, revizija in davščine

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Ekonomske in poslovne vede (v angleščini) (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 0 0 Brez omejitve
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane