UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Nemščina kot tuji jezik (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor nemščine kot tujega jezika in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistri pridobijo temeljna teoretska in uporabna znanja s področja predmetne didaktike poučevanja nemščine kot tujega jezika na vseh stopnjah tujejezikovnega izobraževanja ter poglobijo teoretska in uporabna znanja s področja nemškega jezika in književnosti ter kulture nemškega govornega prostora, kot so opredeljena v opisih posameznih predmetov. Z ustrezno izbiro predmetov se lahko specializirajo na področju zgodnjega poučevanja ali na področju poučevanja odraslih.

Usvojena znanja in spretnosti so pogoj za samostojno poklicno delovanje v izobraževalni dejavnosti in hkrati temelj za nadaljnji ožje specializiran študij na doktorski stopnji, predvsem na področju germanistike, predmetnospecifičnih didaktik in/ali primerljivih humanističnih disciplin.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje s področja nemščine ali
 • končan študijski program 1. stopnje s strokovnih področij humanistike in družboslovja ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan študijski program 1. stopnje s strokovnih področij naravoslovja ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja nemščine ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij humanistike in družboslovja, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij naravoslovja, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s področja nemščine - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna praviloma 60 KT (na vsaki polovici dvopredmetnega programa 30 KT), ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih področij humanistike in družboslovja - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 21 KT na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu dvopredmetnega programa, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih področij naravoslovja - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 18 KT na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu dvopredmetnega programa, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije iz strokovnih področij nemščine - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna praviloma 60 KT (na vsaki polovici dvopredmetnega programa 30 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije iz strokovnih področij, humanistika, družboslovje- kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 21 KT na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu dvopredmetnega programa, ali končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije s strokovnih področij naravoslovja - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 18 KT na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu dvopredmetnega programa, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Nemščina kot tuji jezik (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 17 / /
2022/23 1 17 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 25 / /
2014/15 1 25 / /
2013/14 1 25 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 25 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane