Univerza v Mariboru
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Angleški jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
2 Filozofija (dvopredmetni) B1-UNI
3 Geografija (dvopredmetni) B1-UNI
4 Germanistika (enopredmetni) B1-UNI
5 Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni) B1-UNI
6 Nemški jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
7 Pedagogika (dvopredmetni) B1-UNI
8 Prevajalske študije - angleščina (dvopredmetni) B1-UNI
9 Prevajalske študije - nemščina (dvopredmetni) B1-UNI
10 Psihologija (enopredmetni) B1-UNI
11 Slovenski jezik in književnost (enopredmetni) B1-UNI
12 Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
13 Sociologija (dvopredmetni) B1-UNI
14 Sociologija in interdisciplinarno družboslovje (enopredmetni) B1-UNI
15 Teološki študiji (Maribor) - UM FF (dvopredmetni) B1-UNI
16 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
17 Zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
18 Zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Anglistika (dvopredmetni) B2-MAG
2 Filozofija (dvopredmetni) B2-MAG
3 Filozofija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
4 Geografija (dvopredmetni) B2-MAG
5 Geografija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
6 Madžarski jezik s književnostjo (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
7 Medkulturna germanistika (enopredmetni) B2-MAG
8 Medkulturna germanistika (dvopredmetni) B2-MAG
9 Nemščina kot tuji jezik (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
10 Pedagogika (dvopredmetni) B2-MAG
11 Pedagogika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
12 Poučevanje angleščine (dvopredmetni) B2-MAG
13 Prevajanje in tolmačenje (enopredmetni) B2-MAG
14 Psihologija (enopredmetni) B2-MAG
15 Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni) B2-MAG
16 Slovenski jezik in književnost (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
17 Slovenski jezik in književnost (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
18 Sociologija (enopredmetni) B2-MAG
19 Sociologija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
20 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B2-MAG
21 Zgodovina (enopredmetni) B2-MAG
22 Zgodovina (dvopredmetni) B2-MAG
23 Zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
24 Filozofija (enopredmetni) B3-DR
25 Geografija (enopredmetni) B3-DR
26 Germanistične študije (enopredmetni) B3-DR
27 Pedagogika (enopredmetni) B3-DR
28 Psihologija (enopredmetni) B3-DR
29 Slovenistične študije (enopredmetni) B3-DR
30 Sociologija (enopredmetni) B3-DR
31 Umetnostna zgodovina (enopredmetni) B3-DR
32 Zgodovina (enopredmetni) B3-DR
# Študijski program Stopnja Redni Izredni
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program
  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane