UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Poučevanje angleščine B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor angleščine in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Glavni cilji programa so: razviti pri študentih razumevanje načel poučevanja angleščine, ki izhajajo iz najnovejših spoznanj jezikoslovnih in pedagoško-psihološko-didaktičnih ved o usvajanju in učenju tujega jezika ter jim privzgojiti pedagoški način razmišljanja; omogočiti študentom, da se na način postopnega in nadzorovanega uvajanja v pedagoško prakso usposobijo za poučevanje angleščine in pedagoško delo v razredu; dvigniti jezikovno usposobljenost študentov na takšno stopnjo, da bodo lahko postali dobri modeli za učinkovito komuniciranje v angleškem jeziku,; doseči, da bodo študenti dobro poznali kulturo in književnost angleško govorečih narodov; razviti pri študentih splošne intelektualne sposobnosti, s pomočjo katerih se bodo lahko v času zaposlitve prilagajali spreminjajočim se profesionalnim okoljem, še posebej sposobnost za kritični premislek (refleksijo) lastne prakse; doseči pri študentih razumevanje širšega konteksta svoje bodoče profesionalne prakse, še posebej šole in širše skupnosti; doseči pri študentih usposobljenost za samostojni študij in samovrednotenje, ki sta pogoj za njihov profesionalni razvoj po končanem študiju oz. po vstopu v poklic.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 KT s področja angleškega jezika in književnosti, ali
 • končan študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Funkcionalna pismenost v angleščini, Angleški jezik - oblikoslovje in Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva ter druge obveznosti, ki jih glede na profil kandidata določi Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, ali
 • diploma univerzitetnih študijskih programov s področja angleškega jezika in književnosti, sprejetih pred 11. 6. 2004 - kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število KT na drugem delu dvopredmetnega programa, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Poučevanje angleščine (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 37 / /
2014/15 1 37 / /
2013/14 1 37 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane