UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Arhitektura B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir arhitekture (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

V okviru univerzitetnega študijskega programa prve stopnje se študentje v treh letnikih v študijskem programu prve stopnje usposabljajo za profil diplomiranega inženirja arhitekture, ki je sposoben sodelovati v procesih arhitekturnega projektiranja, urbanističnega načrtovanja ter vodenja oziroma nadzora gradnje objektov. Pridobijo osnovna znanja naravoslovno tehničnih, humanističnih ter družboslovnih vsebin, potrebnih za razumevanje načrtovanja, gradnje ter vzdrževanja stavb.

Za sprejem morajo vsi kandidati opraviti preizkus nadarjenosti. Preizkus za kandidate poteka praviloma en dan in je vsebinsko razdeljen na dva dela.
Prvi del preizkusa predstavlja pisna/risarska naloga, traja 3 ure in je sestavljena iz dveh enot. Prva enota je grafična predstavitev (vizualizacija) določene teme, druga pa arhitekturno oblikovna rešitev določenega elementa z opisom, oboje v risbi na listih formata A3, ki jih prejmejo kandidati na preizkusu.
Drugi del preizkusa predstavlja intervju, poteka po skupinah v razgovorih s komisijo univerzitetnih učiteljev na programu Arhitektura. Od kandidatov se pričakuje splošna razgledanost in zanimanje za stroko.

Diplomanti prve stopnje imajo kompetence za določena dela in naloge v okviru arhitekturne in urbanistične dejavnosti. Prva stopnja jim ne omogoča pridobitve licence pooblaščenega arhitekta. Zaposlijo se lahko v različnih arhitekturnih podjetjih, urbanistično planerskih službah, v številnih področjih sektorja gradbeništva in gradbene industrije, kakor tudi na določenih delovnih mestih v specifičnih področjih uprave, agencij,...

Zaključena prva stopnja omogoča nadaljevanje študija na univerzitetnem študijskem programu druge stopnje Arhitektura in sorodnih področjih.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen preizkus nadarjenosti
 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki da je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Arhitektura (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 63 40 Omejitev, minimum je 54,45
2022/23 1 40 70 40 Omejitev, minimum je 50,75
2022/23 2 2 4 / Omejitev
2021/22 1 40 106 38 Omejitev
2020/21 1 40 64 32 Omejitev
2020/21 2 8 11 7 Omejitev
2019/20 1 40 39 28 Brez omejitve
2019/20 2 13 15 10 Omejitev
2018/19 1 40 47 27 Omejitev
2018/19 2 13 17 13 Omejitev, minimum je 52,34
2017/18 1 40 44 23 Omejitev
2017/18 2 18 11 12 Brez omejitve
2016/17 1 40 51 33 Omejitev
2016/17 2 8 9 7 Omejitev
2016/17 3 3 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane