UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Gradbeništvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir gradbeništva (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program zagotavlja lik univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva, ki na podlagi osvojenega znanja razvije ustrezne sposobnosti projektiranja in gradnje gradbenih objektov ter oblikovanja in izdelave gradbenih izdelkov v smislu ustrezne oblike, kakovosti in cene. Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s širokim teoretičnim znanjem in poglobljenimi specifičnimi strokovnimi znanji, kar mu omogoča samostojno in inovativno opravljanje različnih nalog s področja gradbeništva širom Evrope, saj je njegovo znanje primerljivo z znanji pridobljenimi na sorodnih ustanovah v Evropi.

Pomemben cilj predlaganega programa je izobraževanje in priprava za nadaljnji študij. Predlagani program študentom omogoča in jih vzpodbuja k nadaljnjemu študiju na podiplomskem programu, saj jim posreduje dovolj široka temeljna in osnovna strokovna znanja, kar ga usmerja v izbiro ustrezne specializacijske smeri na podiplomskem študiju. Tam lahko temeljna znanja glede na izbrano smer študija še ustrezno nadgradi, strokovna pa specializira in poglobi.

Program izobražuje sodobne evropske gradbene inženirje, ki so se sposobni vključiti v delo v gospodarstvu tako doma, kakor tudi v evropski uniji. Diplomanti v okviru predmetno specifičnih kompetenc pridobijo in obvladajo zlasti znanja s področja projektiranja, organiziranja, managementa in vodenja gradbenih del in gradbene proizvodnje, gradbene informatike, ekologije, urbanega planiranja in okoljske politike. Poznavajo in razumevajo utemeljitev in zgodovinskega razvoja gradbene vede in komuniciranje znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami. Sposobni so reševanja posameznih manj zahtevnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov in samostojnega dimenzioniranja gradbenih elementov, ki jih še ne povezujejo v celote, zato niso sposobni projektiranja celotnih objektov.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Gradbeništvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 50 25 23 Brez omejitve
2023/24 2 29 13 / Brez omejitve
2022/23 1 50 20 22 Brez omejitve
2022/23 2 29 13 / Brez omejitve
2021/22 1 50 55 17 Brez omejitve
2021/22 2 35 15 10 Brez omejitve
2020/21 1 50 17 20 Brez omejitve
2020/21 2 31 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 50 10 10 Brez omejitve
2019/20 2 40 0 1 Brez omejitve
2018/19 1 50 11 10 Brez omejitve
2018/19 2 18 2 1 Brez omejitve
2017/18 1 50 12 13 Brez omejitve
2017/18 2 38 2 4 Brez omejitve
2016/17 1 50 17 15 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane