UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Prometno inženirstvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir prometa (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program ponuja vse vsebine potrebne za zagotavljanje mobilnosti. Diplomanti znanja, kot so: načrtovanje prometnega sistema in prometnih podsistemov; načrtovanje, projektiranje, gradnja in vzdrževanje prometnic; upravljanje s prometom in prometnimi tokovi; načrtovanje in izvajanje prevozov.

Ta znanja dosežejo tako, da k splošnim osnovnim inženirskim znanjem dodajo: razumevanje projektiranja, gradnje in vzdrževanja prometnic (vključno z opremo); razumevanje procesov upravljanja s prometnimi tokovi (vzroki, organizacija, kapacitete,varnost,ekonomika, vplivi na okolje); razumevanje procesa prevozov (organizacije, tehnologij in ekonomike); razumevanje sklopa "človek (poselitev, aktivnosti) – prostor – okolje" kot osnove za procese načrtovanja, predvsem prometnega sistema.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Prometno inženirstvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 2 3 Brez omejitve
2023/24 2 17 1 / Brez omejitve
2022/23 1 20 2 3 Brez omejitve
2022/23 2 18 3 3 Brez omejitve
2021/22 1 20 13 2 Brez omejitve
2021/22 2 18 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 20 6 4 Brez omejitve
2020/21 2 16 3 3 Brez omejitve
2019/20 1 20 2 2 Brez omejitve
2019/20 2 18 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 20 3 2 Brez omejitve
2018/19 2 18 2 1 Brez omejitve
2017/18 1 20 4 3 Brez omejitve
2017/18 2 18 2 1 Brez omejitve
2016/17 1 20 3 3 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane