UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Gradbeništvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir gradbeništva (VS)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Nov študijski program zagotavlja nov lik univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva s splošno praktično usmerjeno gradbeno izobrazbo in poglobljenimi specialnimi znanji. Program omogoča študentu veliko preglednost gradbene problematike, učinkovitejše sodelovanje pri reševanju kompleksnejših gradbenih problemov, večjo fleksibilnost pri zaposlovanju in po potrebi lažje pridobivanje raznih specialnih znanj. Poudarek daje razvijanju sposobnosti za razumevanje in reševanje praktičnih problemov z upoštevanjem veljavne slovenske in evropske normative in regulative v gradbeništvu. Z delom na celovitih praktičnih projektih tekom študija ter usposabljanjem v gospodarstvu se študentje seznanijo s praktičnimi problemi in njihovimi rešitvami ter se usposablijo za njihovo reševanje.

Diplomanti so pri reševanju predvsem praktičnih inženirskih problemov samostojni ter sposobni komuniciranja in povezovanja delovanja strokovnjakov različnih področij, ki sodelujejo pri optimalni realizaciji praktičnih nalog, ki so v okviru ali pa se prepletajo z gradbeništvom. Tekom študija pridobijo tudi netehnična znanja, kot so znanja iz prava, ekonomije, informatike, tujega jezika, itd., ki jih je treba upoštevati pri reševanju nekaterih gradbenih problemov.

Usposobljeni so za korektno in sodobno reševanje enostavnejših in običajnih praktičnih problemov v gradbeništvu – diplomant bo dovolj jasno poznal katere naloge lahko samostojno in pravilno izvede. Zahteve naloge, ki pa presegajo okvir njegovega znanja, bo sposoben formulirati in predati v reševanje ustreznim strokovnjakom.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.500€

Študijske smeri

 • V 3. letniku se študij deli na module
 • Operativno gradbeništvo
 • Prometne gradnje
 • Gradbene konstrukcije
 • Hidrotehnika.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Gradbeništvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 60 62 56 Brez omejitve
2023/24 2 7 10 / Omejitev
2022/23 1 60 50 48 Brez omejitve
2022/23 2 23 13 / Brez omejitve
2021/22 1 60 63 33 Brez omejitve
2021/22 2 36 7 9 Brez omejitve
2020/21 1 60 30 36 Brez omejitve
2020/21 2 29 10 13 Brez omejitve
2019/20 1 60 27 28 Brez omejitve
2019/20 2 34 7 11 Brez omejitve
2018/19 1 60 18 18 Brez omejitve
2018/19 2 42 11 9 Brez omejitve
2017/18 1 60 14 17 Brez omejitve
2017/18 2 44 12 12 Brez omejitve
2016/17 1 60 17 16 Brez omejitve
Prikaži starejše

Gradbeništvo (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 1 2 Brez omejitve
2023/24 2 19 2 / Brez omejitve
2022/23 1 20 2 1 Brez omejitve
2022/23 2 19 0 / Brez omejitve
2021/22 1 20 4 2 Brez omejitve
2021/22 2 19 1 1 Brez omejitve
2020/21 1 40 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 40 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 40 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 40 1 1 Brez omejitve
2018/19 1 40 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 40 2 2 Brez omejitve
2017/18 1 40 1 1 Brez omejitve
2017/18 2 39 2 2 Brez omejitve
2016/17 1 40 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane