UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Gradbeništvo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir gradbeništva
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilji programa so: zagotoviti študijski program, ki podaja temeljna znanja z vseh področij gradbeništva, nadgrajena z znanji, ki omogočajo usmerjenost v posamezna podpodročja gradbeništva; doseči usklajenost študijskega programa z Bolonjsko deklaracijo, kar posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost; izobraziti lik vrhunskega strokovnjaka s področja gradbeništva v skladu z evropskimi smernicami in z mednarodno primerljivostjo programa diplomantu omogočiti možnost zaposlovanja na evropskem trgu delovne sile; ustvariti strokovnjaka, ki bo ob širokem splošnem poznavanju temeljnih znanj s področja gradbeništva dodatno usposobljen za reševanje specifičnih inženirskih problemov ob inovativnem medsebojnem povezovanju različnih področij gradbeništva; slovenskemu gospodarstvu izobraziti gradbenega strokovnjaka, ki mu bo omogočil perspektivo in konkurenčnost na evropskem trgu.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnega področja gradbeništvo (tudi GING – smer Gradbeništvo) ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnih področij prometa, prometnega inženirstva, arhitekture, strojništva, urbanizma in drugih gradbeništvu sorodnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo in gradbeni materiali, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s strokovnega področja gradbeništvo, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, strokovnih področij prometa, strojništva, urbanizma in drugih gradbeništvu sorodnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo in gradbeni materiali.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.500€

Študijske smeri

 • Gradbena infrastruktura
 • Gradbene konstrukcije in operativa

Podatki o vpisu

Gradbeništvo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 40 / /
2015/16 1 40 / /
2014/15 1 40 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 60 / /
2011/12 1 60 / /
2010/11 1 60 / /
Prikaži starejše

Gradbeništvo (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 40 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane