UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Prometno inženirstvo B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj doktorskega študijskega programa je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju prometnega inženirstva s širokim naravoslovnim in družboslovnim znanjem, toda tudi področno specifičnimi znanjem, ki daje perspektivo razumevanje dogajanj in trendov v svetu, poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev na področju prometnega inženirstva. Usposobljeni strokovnjaki bodo poleg razvijanja novih znanj usposobljeni za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja ter razvijanje kritične refleksije.

Program torej usposablja znanstvenike s področja prometnega inženirstva, ki bodo sposobni razvijati in aplicirati novo znanje s tega področja. Gre za najvišji strateški nivo razvojnega in vodstvenega kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva, državne uprave (megaprometna podjetja, podjetja s poudarjeno prometno transportno funkcijo, ministrstva, agencije, vojska, policija, carina ipd), znanstvenih inštitutov ter univerz.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in zaključen študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 45 KT iz predmetov s študijskega programa Prometno inženirstvo: Matematika D, Tehnologija multimodalnega prometa, Metode planiranja prometa, Statistika B, Projektiranje prometne infrastrukture, Trajnostni prometni koncepti, Moderni vidiki transportnih sredstev in Upravljanje mobilnosti, ali
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.700€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Prometno inženirstvo (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 5 / /
2013/14 1 5 / /
2012/13 1 15 / /
2011/12 1 15 / /
2010/11 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane