Filozofska fakulteta UM

Geografija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomiran geograf (UN) in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji študijskega programa so izobraževanje kadrov, ki bodo pridobili temeljna znanja, spretnosti in sposobnosti iz področja geografije, bili usposobljeni za prepoznavanje in analizo aktualnih procesov in razmer v pokrajini in za prenos teh spoznanj v dokumente in dejanja, ki so pomembna za razvoj naše skupnosti ter sposobni kritično vrednotiti socialne, gospodarske in ekološke razmere v pokrajini, z namenom vzpostavljanja trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja.

Diplomanti študijskega programa geografija tekom študija pridobijo širok nabor znanja tako iz naravoslovja, družboslovja, humanistike, statistike, kartografije in informacijskih znanosti, zaradi česar so zaposljivi na številnih delovnih področjih. Zaposljivi so na področjih javne uprave, statistične dejavnosti, varovanja narave in okolja, družbene dejavnosti, novinarstva, turizma ter v raziskovalnih ustanovah in diplomaciji. Obenem pa se lahko vključijo v podiplomske magistrske študijske programe s področja geografije in sorodnih prostorskih ved.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature (: geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, filozofija, fizika, biologija ali kemija) - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Geografija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 25 42 16 Brez omejitve
2021/22 2 12 10 11 Brez omejitve
2020/21 1 25 13 12 Brez omejitve
2020/21 2 14 6 4 Brez omejitve
2019/20 1 25 14 12 Brez omejitve
2019/20 2 14 5 4 Brez omejitve
2018/19 1 25 14 10 Brez omejitve
2018/19 2 15 2 2 Brez omejitve
2017/18 1 35 17 12 Brez omejitve
2017/18 2 26 11 6 Brez omejitve
2016/17 1 35 26 26 Brez omejitve
2016/17 2 11 8 6 Brez omejitve
2016/17 3 7 / /
2015/16 1 48 16 16 Brez omejitve
2015/16 2 35 6 5 Brez omejitve
2015/16 3 31 / /
2014/15 1 50 23 22 Brez omejitve
2014/15 2 28 6 7 Brez omejitve
2014/15 3 23 / /
2013/14 1 50 41 34 Brez omejitve
2013/14 2 21 20 13 Brez omejitve
2013/14 3 8 / /
2012/13 1 65 39 33 Brez omejitve
2012/13 2 36 21 11 Brez omejitve
2012/13 3 26 / /
2011/12 1 60 52 46 Brez omejitve
2011/12 2 18 22 17 Omejitev
2011/12 3 3 / /
2010/11 1 60 53 43 Brez omejitve
2010/11 2 18 19 15 Omejitev
2009/10 1 60 48 38 Brez omejitve
2009/10 2 26 21 13 Brez omejitve
2008/09 1 60 63 49 Brez omejitve
2008/09 2 11 29 11 Omejitev, minimum je 54
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane