Filozofska fakulteta UM

Psihologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani psiholog (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je uvesti študentke in študente v strokovno in znanstveno raziskovalno delo na področjih, ki jih pokriva psihološka znanost. S končano prvo stopnjo pridobijo znanja in analitične ter socialne veščine s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja in veščine so osnova za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija in strokovnega izpopolnjevanja psihologije in podobnih študijskih programov, hkrati pa so uporabne v zaposlovanju, kjer se: uporablja znanja iz metodologije znanstvenega raziskovanja pri reševanju večine postavljenih problemov; uporablja temeljne veščine pri delu z računalnikom; uporablja tuj jezik v strokovni komunikaciji; kritično interpretira znanstveno in strokovno literaturo; uporablja statistične pristope pri pripravi in izvedbi empiričnih raziskav in pri praktičnem delu; uporablja veščine samostojnega učenja; samostojno načrtuje in organizira delovne naloge pri različnih področjih delovanja, kot so državna uprava, gospodarstvo, novinarstvo, socialno skrbstvo,...

Diplomanti prve stopnje študija psihologije lahko nadaljujejo študij na 2. stopnji psihologije ali na študijskih programih s področja družbenih znanosti, kot so: sociologija, antropologija, pedagogika, filozofija, informacijske znanosti, socialno delo, specialna pedagogika, socialna pedagogika, predšolska vzgoja, razredni pouk, ekonomija, novinarstvo,...

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Psihologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 35 159 42 Omejitev, minimum je 92,5
2020/21 1 35 63 38 Omejitev, minimum je 92,5
2019/20 1 35 80 35 Omejitev, minimum je 91,8
2019/20 2 2 13 2 Omejitev, minimum je 95,2
2018/19 1 35 54 35 Omejitev, minimum je 88,5
2018/19 2 2 17 2 Omejitev, minimum je 90,6
2017/18 1 30 62 33 Omejitev, minimum je 90
2017/18 2 1 14 1 Omejitev, minimum je 96,4
2016/17 1 30 70 34 Omejitev, minimum je 90,6
2016/17 2 1 11 1 Omejitev, minimum je 97
2015/16 1 30 94 31 Omejitev, minimum je 88
2014/15 1 30 59 59 Omejitev, minimum je 86,6
2014/15 2 1 15 1 Omejitev
2013/14 1 30 100 35 Omejitev, minimum je 90
2012/13 1 40 93 43 Omejitev, minimum je 84,5
2011/12 1 50 124 54 Omejitev, minimum je 80
2010/11 1 60 123 62 Omejitev, minimum je 77
2009/10 1 50 61 51 Omejitev, minimum je 73
2009/10 2 4 17 4 Omejitev, minimum je 90
2008/09 1 45 95 46 Omejitev, minimum je 80
2008/09 2 3 8 3 Omejitev, minimum je 67
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Študentski.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane