Filozofska fakulteta UM

Sociologija in interdisciplinarno družboslovje B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant sociologije in interdisciplinarnega družboslovja (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilji programa izhajajo iz same narave družboslovnih ved in so usmerjeni v interdisciplinarnost in aplikativnost. Temeljni cilj programa je oblikovanje po eni strani odprtega, fleksibilnega, interdisciplinarno razgledanega in uporabnega profila, ki pa je hkrati tudi dovolj specializiran, da lahko opravlja specifične naloge, ki jih v danem trenutku zahteva trg dela. Konkretno, temeljni cilj prve stopnje študijskega programa Sociologija in interdisciplinarno družboslovje je uvesti študentke in študente v strokovno in znanstveno raziskovalno delo na področjih, ki jih pokriva sociološka znanost, ob tem pa jim podati znanja, ki jih zahteva na storitvah temelječa ekonomija in jim s tem omogočiti enostaven vstop na trg dela.

S končano prvo stopnjo pridobijo študentje znanja in analitične ter socialne veščine s področja temeljnih in aplikativnih disciplin socioloških in drugih, s sociologijo povezanih znanosti. Ta znanja in veščine so osnova za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija in strokovnega izpopolnjevanja sociologije in podobnih študijskih programov, hkrati pa so uporabne v zaposlovanju, kjer se: uporablja znanja iz metodologije znanstvenega raziskovanja pri reševanju večine postavljenih problemov; uporablja temeljne veščine pri delu z računalnikom; uporablja tuj jezik v strokovni komunikaciji; kritično interpretira znanstveno in strokovno literaturo; uporablja statistične pristope pri pripravi in izvedbi empiričnih raziskav in pri praktičnem delu;uporablja veščine samostojnega učenja; samostojno načrtuje in organizira delovne naloge pri različnih področjih delovanja, kot so državna uprava, gospodarstvo, novinarstvo, socialno skrbstvo,...

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Sociologija in interdisciplinarno družboslovje (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 30 38 7 Brez omejitve
2021/22 2 23 7 6 Brez omejitve
2020/21 1 30 17 14 Brez omejitve
2020/21 2 16 5 8 Brez omejitve
2019/20 1 30 17 16 Brez omejitve
2019/20 2 16 5 8 Brez omejitve
2018/19 1 30 15 13 Brez omejitve
2018/19 2 18 8 12 Brez omejitve
2017/18 1 30 27 21 Brez omejitve
2017/18 2 11 5 4 Brez omejitve
2016/17 1 30 23 17 Brez omejitve
2016/17 2 14 10 7 Brez omejitve
2016/17 3 7 / /
2015/16 1 30 33 30 Omejitev, minimum je 52,5
2015/16 2 2 7 2 Omejitev, minimum je 70
2014/15 1 30 45 30 Omejitev, minimum je 57
2014/15 2 7 13 8 Omejitev, minimum je 54
2013/14 1 30 36 30 Omejitev, minimum je 40
2013/14 2 2 19 2 Omejitev, minimum je 74,6
2013/14 3 1 / /
2012/13 1 45 49 43 Omejitev
2012/13 2 8 22 8 Omejitev, minimum je 60,5
2012/13 3 5 / /
2011/12 1 45 52 36 Omejitev
2011/12 2 10 29 10 Omejitev, minimum je 58
2010/11 1 50 54 41 Omejitev
2010/11 2 11 30 11 Omejitev, minimum je 65
2009/10 1 45 84 49 Omejitev, minimum je 54
2008/09 1 40 49 40 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57
2008/09 2 1 10 1 Omejitev, minimum je 66
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane