Filozofska fakulteta UM

Zgodovina B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani zgodovinar (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilji programa izhajajo iz same narave zgodovinopisja kot humanistične vede posebnega nacionalnega pomena. Program je zasnovan tako, da po eni strani vključuje spoznavanje sistema zgodovinopisja, po drugi strani pa nudi sistematičen in natančen razvojni pregled slovenske, evropske in svetovne zgodovine. Študijski program omogoča primeren nabor potrebnih znanj, kar omogoča oblikovanje široko razgledanega diplomanta, ki bo znal pridobljeno znanje praktično uporabljati ter se uspešno vključiti na trg dela. Pridobljeno znanje bo predstavljalo tudi trdne temelje za nadaljnji študij, ki mu ga program omogoča. S programom študent pridobi temeljno zgodovinsko znanje in zmožnost pridobivanja strokovne širine, ki jo študentu omogoča pester nabor izbirnih predmetov na fakulteti ali zunaj nje.

Diplomanti bodo lahko opravljali različna dela v muzejih (muzejski tehnik, restavratorski tehnik, muzeolog), v arhivih (dokumentalist, arhivski tehnik, restavratorski tehnik), v medijih (poročevalci, moderatorji, napovedovalci,...), v založbah (uredniki,...), v turizmu, v ustanovah znotraj družbenih in gospodarskih dejavnosti (zgodovina in tradicija podjetij), lahko pa se aktivno vključujejo tudi v poklice v politiki.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Zgodovina (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 15 29 8 Omejitev, minimum je 55
2021/22 2 8 9 6 Omejitev
2020/21 1 15 8 10 Brez omejitve
2020/21 2 5 4 5 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 54
2019/20 1 15 14 12 Brez omejitve
2019/20 2 6 4 6 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 52
2018/19 1 15 6 6 Brez omejitve
2018/19 2 11 7 7 Brez omejitve
2017/18 1 25 6 3 Brez omejitve
2017/18 2 23 10 8 Brez omejitve
2016/17 1 25 7 3 Brez omejitve
2016/17 2 22 7 4 Brez omejitve
2016/17 3 18 / /
2015/16 1 25 8 8 Brez omejitve
2015/16 2 19 2 4 Brez omejitve
2015/16 3 15 / /
2014/15 1 25 19 15 Brez omejitve
2014/15 2 13 7 9 Brez omejitve
2014/15 3 5 / /
2013/14 1 25 16 15 Brez omejitve
2013/14 2 12 4 11 Brez omejitve
2013/14 3 2 / /
2012/13 1 30 32 20 Brez omejitve
2012/13 2 12 9 7 Brez omejitve
2012/13 3 6 / /
2011/12 1 30 26 17 Brez omejitve
2011/12 2 14 22 15 Omejitev, minimum je 49
2011/12 3 2 / /
2010/11 1 30 35 18 Brez omejitve
2010/11 2 20 18 16 Brez omejitve
2009/10 1 30 33 27 Brez omejitve
2009/10 2 7 14 7 Omejitev, minimum je 62
2008/09 1 30 39 22 Brez omejitve
2008/09 2 9 10 9 Omejitev, minimum je 51
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane