Filozofska fakulteta UM

Filozofija (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor filozofije in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti magistre za kompetentno poučevanje filozofije v srednji šoli. To velja najprej za splošni program gimnazijske filozofije, kjer posvečamo posebno pozornost zahtevnemu, problemsko zastavljenemu maturitetnem programu, pa tudi za poučevanje različnih, izbirnih predmetov (Verstva in etika, Teorija znanja in Filozofija za otroke,...) v osnovnih šolah.

To pomeni, da ima dveletni program druge stopnje dve medsebojno pogojeni in prepleteni sestavini. Strokovni, se pravi filozofski študij, ki ima določeno mero izbirnosti, mora biti osredotočen na razvijanje tistih znanj in spretnosti, ki so nepogrešljive tako za poučevanje filozofije na gimnazijski ravni kot tudi za kvalitetno pripravo dijakov in dijakinj na gimnazijsko maturo iz filozofije. Pri tem ne gre toliko za bolj ali manj nestalen katalog filozofskih tem in vprašanj kot za točno določeno razumevanje in poučevanje filozofske metode, sposobnosti prepoznavanja filozofskih problemov, njihove navezave kot reševanju tistih problemov in tistih klasičnih filozofskih avtorjev, ki so za gimnazijsko maturo relevantni in smiselni. Druga, didaktična sestavina je na podlagi prve naravnana na razvijanje vseh tistih sposobnosti, ki so skladne s katalogom za maturo. Slednje pomeni, da se študentke in študenti po načelih izkustvenega učenja mojstrijo v vseh tistih sposobnostih, ki jih bodo kasneje razvijali z dijaki v srednji šoli. Podlaga obojega pa je v vednosti in razumevanju klasične in sodobne filozofske problematike in njenih avtorjev. To terja tako širino kot tudi poglobljenost študija, če naj ta diplomantke in diplomante izoblikuje v samostojne in kritične mislece – filozofe, ki bodo dobro obvladali svoje ožje strokovno področje, hkrati pa bodo s svojimi splošnimi, prenosljivimi sposobnostmi in veščinami kos zahtevam sodobne, učeče se družbe.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje iz filozofije ali
 • končan študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Zgodovina filozofije I, II ali III, Epistemologija ali Ontologija, Kritično mišljenje z osnovami argumentacije ali Logika in Etika ali Estetika, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področija filozofije, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Zgodovina filozofije I, II ali III, Epistemologija ali Ontologija, Kritično mišljenje z osnovami argumentacije ali Logika in Etika ali Estetika, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa s področija filozofije, sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa, ali
 • diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa s področija filozofije, sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Filozofija (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 9 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 10 / /
2014/15 1 10 / /
2013/14 1 10 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane