UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Agrikultura in okolje B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir agrikulture (UN)
Kraj izvajanja: Hoče

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Pri univerzitetnem študiju Agrikultura in okolje je velik poudarek na temeljnih vedah kot so matematika, kemija, statistika, mikrobiologija, biologija celice, botanika, fiziologija z anatomijo domačih živali, fiziologija rastlin, genetika in ekologija. Vertikalna povezanost predmetov omogoča nadgradnjo v drugem letniku študija z vsebinami, ki študentom omogočajo razumevanje rastlinske pridelave in živinoreje, le-ti sta nadgrajeni s specialnimi strokovnimi predmeti.

V tretjem letniku se študentje odločijo za rastlinsko ali živinorejsko usmeritev. Poleg obveznih predmetov je študentom ponujen tudi nabor izbirnih predmetov. Vsa znanja s področja živinoreje in rastlinske pridelave se povezujejo tudi z ekonomiko proizvodnih in prodajnih sistemov, strojno tehniko,varovanjem agrarnega in naravnega okolja, s tehnologijami obnovljivih virov energije.

Študentje imajo možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi iz vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi imamo sklenjene sporazume o sodelovanju.

Diplomanti študijskega programa Agrikultura in okolje imajo vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na 2. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Agrikultura in okolje (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 3 / Brez omejitve
2023/24 1 20 7 8 Brez omejitve
2023/24 2 13 1 / Brez omejitve
2022/23 1 20 4 3 Brez omejitve
2022/23 2 18 2 / Brez omejitve
2021/22 1 20 14 3 Brez omejitve
2021/22 2 18 3 3 Brez omejitve
2020/21 1 20 10 11 Brez omejitve
2020/21 2 9 3 2 Brez omejitve
2019/20 1 30 9 8 Brez omejitve
2019/20 2 23 4 4 Brez omejitve
2018/19 1 30 8 6 Brez omejitve
2018/19 2 26 5 4 Brez omejitve
2017/18 1 35 16 13 Brez omejitve
2017/18 2 24 5 2 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane