UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Agrarna ekonomika in razvoj podeželja B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir agrarne ekonomike (VS)
Kraj izvajanja: Hoče

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je naravnan aplikativno in interdisciplinarno, saj je struktura predmetnika takšna, da združuje znanja izbranih specialnih rastlinsko živinorejskih vsebin in vsebin s področja predelave hrane, ki jih dopolnjuje s specifičnimi znanji managementa, ekonomike, trženjskega upravljanja, informatike ter s specifičnimi sklopi znanj s področja razvijajočih se disciplin razvoja podeželja. Program je neke vrste ekvivalent programom tako imenovanega Gospodarskega inženirstva na področju agroživilstva in podeželja. Program daje ključna znanja z razvijajočega se področja Razvoja podeželja in specifičnih sklopov znanj s področja pridelave in predelave zdrave in kakovostne hrane.

Študenti imajo možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi ima fakulteta sklenjene sporazume o sodelovanju.

Program diplomantom omogoča širok spekter zaposlitvenih možnosti. Raztezajon se od opravljanja ključnih funkcij v kmetijstvu (kmetijska podjetja, zadruge, svetovalna služba,...), do aktivnega sodelovanja v različnih administrativnih službah, kjer so potrebna znanja managementa v kmetijstvu: razvojne agencije, kmetijske borze, raznovrstna trgovinska združenja, najrazličnejše državno-upravne enote,... Obenem pa pridobijo vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na 2. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opraviljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Agrarna ekonomika in razvoj podeželja (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 11 / Brez omejitve
2023/24 1 20 8 8 Brez omejitve
2023/24 2 14 2 / Brez omejitve
2022/23 1 20 12 12 Brez omejitve
2022/23 2 12 5 / Brez omejitve
2021/22 1 20 18 10 Brez omejitve
2021/22 2 11 3 4 Brez omejitve
2020/21 1 20 8 10 Brez omejitve
2020/21 2 10 2 3 Brez omejitve
2019/20 1 25 13 13 Brez omejitve
2019/20 2 14 2 2 Brez omejitve
2018/19 1 25 2 2 Brez omejitve
2018/19 2 23 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 40 2 2 Brez omejitve
2017/18 2 38 4 4 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane