UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Biosistemsko inženirstvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani biosistemski inženir(ka) (VS)
Kraj izvajanja: Hoče

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Biosistemsko inženirstvo je prvostopenjski študijski program, ki temelji na interdisciplinarni povezavi različnih naravoslovno-tehničnih ved, od strojništva, biologije in kmetijstva, do genetike, matematike, računalništva, robotike, elektronike in avtomatizacije procesov.

Študij Biosistemskega inženirstva temelji na osnovnih inženirskih znanjih (matematika, biomehanika, biologija, kemija,...), ki so nadgrajena s strojniškimi, biološkimi in kmetijskimi znanji, kot so znanja o pogonskih strojih, gradivih, računalništvu in informatiki, elektrotehniki in avtomatizaciji, ekologiji in okoljskemu inženirstvu, vodnih virih in namakanju, preciznem kmetijstvu, botaniki, mikrobiologiji, zdravstvenem varstvu rastlin, tehnologijah rastlinjakov, okolju prijaznih in obnovljivih energetskih virih,...

Svoje strokovno znanje na področju kmetijstva lahko kandidati poglobijo pri izbirnih predmetih na področju živinoreje ali poljedelstva z vrtnarstvom in okrasnimi rastlinami oziroma sadjarstva in vinogradništva. Po končanem študiju diplomanti obvladajo temeljna inženirska in biološka znanja za reševanje tovrstnih problemov. Sposobni so komunicirati, delati in organizirati vodenje v multidisciplinarnih okoljih ter kontinuirano razvijati profesionalnost in etičnost v svojem življenju.

Diplomant študijskega programa Biosistemsko inženirstvo ima vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na 2. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opraviljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Biosistemsko inženirstvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 3 / Brez omejitve
2023/24 1 20 7 8 Brez omejitve
2023/24 2 14 0 / Brez omejitve
2022/23 1 20 2 2 Brez omejitve
2022/23 2 18 0 / Brez omejitve
2021/22 1 20 9 7 Brez omejitve
2021/22 2 16 4 4 Brez omejitve
2020/21 1 20 3 3 Brez omejitve
2020/21 2 17 2 3 Brez omejitve
2019/20 1 25 9 10 Brez omejitve
2019/20 2 17 1 3 Brez omejitve
2018/19 1 25 0 1 Brez omejitve
2018/19 2 24 2 3 Brez omejitve
2017/18 1 40 5 4 Brez omejitve
2017/18 2 36 3 3 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane