UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Ekološko kmetijstvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir ekološkega kmetijstva (VS)
Kraj izvajanja: Hoče

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program študentom omogoča pridobitev strokovnega znanja s področja ekološkega kmetijstva. Usposobljeni bodo za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov. V okviru izbirnega modula se bodo v 3. semestru poglobili v eno izmed kmetijskih panog: živinoreja, vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo in njivske rastline.

Diplomanti so usposobljeni za uspešno delo in prilagajanje novim potrebam in trendom v kmetijstvu, kjer je vse večji poudarek na trajnostnemu razvoju, uvajanju okolju in potrošnikom prijaznejše pridelave hrane, ohranjanju biotske raznovrstnosti, poseljenosti podeželja, iskanju novih tržnih priložnosti, povezavi kmetijstva s turizmom... Ekološko kmetijstvo je v primerjavi z ostalimi oblikami kmetijstva še posebej raznovrstno in temelji na krogotoku snovi in energije v sistemu tla – rastline – živali – človek. Ekološki pridelki in živila pa so vrhunske kakovosti in zlasti notranje kakovosti, kar jim daje še posebno vrednost, ki jo priznava tudi tržišče.

Študent ima možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi ima fakulteta sklenjene sporazume o sodelovanju.

Praktično izobraževanje, ki je sestavni del študijskega programa, bo omogočilo študentom vpogled v delo in prakso na različnih področjih - od ekoloških kmetij, prek predelave ekoloških živil, do promocije, trženja, kontrole, certifikacije, vključno s seznanitvijo s stanjem in trendi v drugih državah.

Po končanem študiju so diplomanti strokovnjaki - praktiki, usposobljeni za vodenje tržno usmerjene družinske kmetije oziroma posestva, organiziranje pridelovanja in trženja ekoloških pridelkov oziroma živil s kmetije ali v okviru organizacij pridelovalcev, organiziranje povezav med kmetijami in odjemalci ekoloških živil v obratih javne prehrane in gastronomiji, poznal bo delovanje nevladnih organizacij s področja ekološkega kmetijstva in okoljevarstva. Imajo osnovna teoretična praktična znanja za izvajanje kontrole kmetijskih obratov in certifikacijo ekoloških pridelkov in drugih shem kakovosti.
Delovno mesto diplomantov študijskega programa Ekološko kmetijstvo je lahko tudi v strokovnih teamih tehnoloških in razvojnih oddelkov kmetijskih podjetij, zadrug in trgovskih organizacij. Pridobljena znanja jim omogočajo izvajanje ustreznih del in nalog tudi v svetovalni službi, kmetijskem šolstvu, državni upravi ali ustanovah na zavarovanih območjih. Diplomanti se lahko zaposlijo kot strokovni sodelaveci tudi v raziskovalnih organizacijah s področja kmetijstva, razvoja podeželja, regionalnega načrtovanja in varstva narave.
Obenem pridobijo vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na 2. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane, lahko pa izkoristijo tudi možnosti izmenjav in del študija opravi na partnerskih univerzah v tujini in poglobijo pridobljena znanja tudi na drugih področjih.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opraviljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Ekološko kmetijstvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 7 6 Brez omejitve
2023/24 2 15 1 / Brez omejitve
2022/23 1 20 3 4 Brez omejitve
2022/23 2 17 3 / Brez omejitve
2021/22 1 20 13 5 Brez omejitve
2021/22 2 19 3 4 Brez omejitve
2020/21 1 20 7 7 Brez omejitve
2020/21 2 13 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 25 4 3 Brez omejitve
2019/20 2 22 2 2 Brez omejitve
2018/19 1 25 6 7 Brez omejitve
2018/19 2 20 1 3 Brez omejitve
2017/18 1 30 8 8 Brez omejitve
2017/18 2 25 6 6 Brez omejitve
2016/17 1 30 15 13 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane