UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir vinogradništva in sadjarstva (VS)
Kraj izvajanja: Hoče

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program upošteva specifičnosti omenjenih panog in naravne danosti za gojenje vinske trte in sadnih rastlin. Temelji na osnovnih temeljnih znanjih (pedologija, kemija, matematika, botanika, genetika, ekosistemi trajnih nasadov,...), ki so nadgrajena z znanji iz tehnologij pridelave grozdja in sadja. Znanje tudi nadgrajuje s spoznavanjem specialnih področij v omenjenih panogah, ki so dopolnjene z ekonomskimi vsebinami.

Novosti v programu so vsebine iz predelave grozdja in sadja; kot so skladiščenje in predelava sadja, oprema za proizvodnjo vina in sokov, senzorika in analitika vina, brezalkoholne in alkoholne pijače ter načrtovanje klimatiziranih prostorov, drevesničarstvo, osnove žlahtnjenja sadnih rastlin in vinske trte, trženje vina in sadja, kar lahko daje pridelovalcem večjo dodano vrednost na enoto proizvoda.

Študenti imaji možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi ima fakulteta sklenjene sporazume o sodelovanju.

Študijski program omogoča študentom pridobitev strokovnega znanja in usposobljenosti za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Zagotavlja znanja, ki jih diplomant potrebuje za maksimalno zaposljivost na trgu delovne sile Republike Slovenije in Evropske unije.

Obvezen sestavni del tega študijskega programa je praktično izobraževanje v delovnem okolju. Pridobitev delovnih spretnosti s prakso je študentu omogočena na Univerzitetnem centru za vinogradništvo in vinarstvo na Meranovem in sadjarstva na lokaciji Univerzitetnega kmetijskega centra ter kmetijskih zavodih, državni upravi na področju kmetijstva in v tujini.

Diplomanti imajo ob zaključku študija ustrezne intelektualne, poklicne, akademske ter praktične pristojnosti za delo v svojem poklicu. Zaposljivi so tako doma na kmetiji, v svetovalni službi, v predelovalni industriji (vinske kleti, proizvodnja alkoholnih in brezalkoholnih pijač), kot tudi v drugih ustanovah, ki delujejo v kmetijstvu (občine, Kmetijsko gozdarska zbornica, učne ustanove, zavarovalnice,...), na fakultetah, inštitutih,... Obenem pa imajo vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na II. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opraviljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 8 8 Brez omejitve
2023/24 2 13 3 / Brez omejitve
2022/23 1 20 7 6 Brez omejitve
2022/23 2 15 2 / Brez omejitve
2021/22 1 20 13 9 Brez omejitve
2021/22 2 14 4 4 Brez omejitve
2020/21 1 20 15 12 Brez omejitve
2020/21 2 9 5 3 Brez omejitve
2019/20 1 30 5 8 Brez omejitve
2019/20 2 25 4 4 Brez omejitve
2018/19 1 30 12 11 Brez omejitve
2018/19 2 19 4 4 Brez omejitve
2017/18 1 35 22 21 Brez omejitve
2017/18 2 24 6 6 Brez omejitve
2016/17 1 40 11 11 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane