UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Živinoreja B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir živinoreje (VS)
Kraj izvajanja: Hoče

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študij živinoreje temelji na osnovnih temeljnih znanjih (pedologija, kemija, matematika, ekologija,...), ki so nadgrajena z znanji pridelave krme in reje domačih živali. Ta znanja so v nadaljevanju na strokovnem področju živinoreje poglobljena in specializirana s področij fiziologije in etologije živali, prehrane domačih živali, tehnologijah rej (v govedoreji, prašičereji in perutninarstvu, drobnica, konjereje, reje čebel,...), zdravstvenega varstva domačih živali, selekcijskih metod in predelave mesa ter mleka. Vsa znanja s področja živinoreje in rastlinske pridelave se povezujejo tudi z agrarno ekonomiko in managementom v živinorejo.

Študenti imajo možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi ima fakulteta sklenjene sporazume o sodelovanju.

Sestavni del študijskega programa je tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju. Delovne spretnosti s prakso se lahko pridobivajo na centrih Univerzitetnega kmetijskega posestva Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, na mojstrskih kmetijah in podjetjih, ki delujejo v kmetijstvu, živinorejsko veterinarskih zavodih in državni upravi na področju kmetijstva ter v tujini.

Študijski program je idealen za tiste, ki nameravajo prevzeti vodenje in delo na moderno organiziranih in tržno usmerjenih kmetijskih posestvih (družinske farme in kmetije). Diplomant se lahko zaposli tudi v tehnoloških oddelkih ostalih kmetijskih gospodarstev, v zadružnih organizacijah, strojnih skupnostih in trgovskih podjetjih. Ob dodatnem izobraževanju je zaposljiv tudi v državni upravi, kmetijskem šolstvu in drugje. Obenem pa ima vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na 2. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opraviljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Živinoreja (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 16 / Brez omejitve
2023/24 1 30 30 25 Brez omejitve
2023/24 2 7 8 / Omejitev
2022/23 1 30 17 18 Brez omejitve
2022/23 2 16 1 / Brez omejitve
2021/22 1 30 37 20 Brez omejitve
2021/22 2 15 4 5 Brez omejitve
2020/21 1 30 11 11 Brez omejitve
2020/21 2 20 2 1 Brez omejitve
2019/20 1 35 21 23 Brez omejitve
2019/20 2 15 4 5 Brez omejitve
2018/19 1 35 20 18 Brez omejitve
2018/19 2 21 10 10 Brez omejitve
2017/18 1 35 35 26 Brez omejitve
2017/18 2 13 13 12 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane