UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Agrarna ekonomika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister agrarne ekonomike
Kraj izvajanja: Hoče

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Tekom študija študentje nadgradijo že pridobljena temeljna teoretična znanja agrarne ekonomike iz različnih dodiplomskih študijev, ki so v prvi vrsti vezana na obvladovanje mikroekonomskih principov za analizo obstoječih proizvodnih in cenovnih razmerij na trgu proizvodov in proizvodnih faktorjev, managementa in marketinga v kmetijstvu.

Na tej ravni spoznajo potrebo po jasni opredelitvi in razmejitvi med seboj soodvisnih mikroekonomskih konceptov ter se usposobijo za samostojno raziskovalno delo ob uporabi za to ustreznih kvantitativnih metod ekonomskega vrednotenja, metod za podporo odločanju za potrebe managementa, informatike in najrazličnejših metod širšega področja razvoja podeželja kot tudi kmetijske politike.

Tako naravnan teoretično-aplikativni koncept je nadgrajen s spoznavanjem raznovrstnih pristopov trženjskega upravljanja v kmetijstvu, evalvacije ekonomskih projektov v kmetijstvu, preko uporabe obstoječih analitičnih pristopov managementa in informatike v kmetijstvu, proučevanja različnih načinov trženja v kmetijstvu in razvoja podeželja.

Na tem mestu je potrebno posebej poudariti, da je cilj zastavljenega programa izoblikovati dva različna profila agrarno ekonomskega strokovnjaka. To je omogočeno predvsem z nastavitvijo strukture in sklopa obveznih izbirnih modulov, ki se delijo na blok študijskih predmetov managementa in marketinga v kmetijstvu ter na blok kmetijske politike in razvoja podeželja.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij: kmetijstvo ali biotehniške vede, organizacijske vede, poslovne in upravne vede, ekonomske vede, družboslovne vede, pravne vede ali informacijske vede, ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 KT iz predmetov univerzitetnega programa Kmetijstvo in visokošolskega strokovnega programa Management v agroživilstvu in razvoj podeželja: matematika, statistika, management v kmetijstvu, marketing v kmetijstvu, osnove agrarne ekonomike in marketing, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kmetijstvo ali biotehniške vede, organizacijske vede, poslovne in upravne vede, ekonomske vede, družboslovne vede, pravne vede ali informacijske vede, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 KT iz predmetov univerzitetnega programa Kmetijstvo in visokošolskega strokovnega programa Management v agroživilstvu in razvoj podeželja: matematika, statistika, management v kmetijstvu, marketing v kmetijstvu, osnove agrarne ekonomike in marketing.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.505€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Agrarna ekonomika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 / /
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 15 / /
2013/14 1 15 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 20 / /
2010/11 1 20 / /
Prikaži starejše

Agrarna ekonomika (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 / /
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 15 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 20 / /
2010/11 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane