UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Kmetijstvo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister kmetijstva
Kraj izvajanja: Hoče

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski študijski program Kmetijstvo je namenjen poglobljenemu strokovnemu in znanstvenemu usposabljanju strokovnjakov na širših področjih modernega, naravi in okolju prijaznega kmetijstva. Zaradi vse večje kompleksnosti kmetijske proizvodnje je po bolonjskih načelih organizacije študija na magistrskem nivoju izobražen strokovnjak nujno potreben za vsa pomembnejša in odgovornejša delovna mesta, ki se navezujejo na kmetijstvo.

Program vsebinsko ponuja študentom poglabljanje znanj na različnih področjih kmetijstva. Preko številnih izbirnih modulov (biomolekularne tehnike in fitomedicina, biosistemsko inženirstvo, pridelovanje hrane na njivah in vrtnarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, ekološko kmetijstvo, travništvo in pridelovanje krme ter živinoreja) in preko številnih izbirnih predmetov omogoča nabor predmetov, ki je prilagojen potrebam posameznih študentov po specifičnih znanjih.

Program vzpodbuja vključevanje v mednarodno izmenjavo študentov in omogoča izpolnitev dela obveznosti programa na številnih partnerskih institucijah v tujini.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnih področij kmetijstva ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnih področij biologija, kemija, biotehniške, tehniške, medicinske in ekonomske vede ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 KT iz univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo: sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo, kmetijska tehnika, reja domačih živali I in genetika, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij kmetijstva, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij biologija, kemija, biotehniške, tehniške, medicinske in ekonomske vede ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 KT iz univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo: sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo, kmetijska tehnika, reja domačih živali I in genetika.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.505€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Kmetijstvo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 20 / /
2010/11 1 20 / /
Prikaži starejše

Kmetijstvo (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 15 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 20 / /
2010/11 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane