UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Agrarna ekonomika B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Dokrot znanosti
Kraj izvajanja: Hoče

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

V okviru podiplomskega doktorskega študija Agrarna ekonomika se izobražujejo kadri za raziskovalno delo predvsem v znanstveno raziskovalni dejavnosti, kot tudi za raziskovalno in strokovno delo v gospodarstvu ter negospodarstvu in državni upravi (predvsem razne agencije, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja).

Temeljni cilji doktorskega študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerjeni zlasti v poznavanje raziskovalne aktivnosti na področju Agrarne ekonomike ter njenih sorodnih disciplin kot tudi pod-disciplin.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in zaključen študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 30 KT iz predmetih iz prvega semestra 2. stopenjskega magistrskega programa Agrarna ekonomika: teoretične in empirične analize v agrarni ekonomiki, osnove raziskovalnega dela v kmetijskem managementu, ekonomika in marketing v agroživilstvu, management ekoloških kmetij, proizvodni sistemi in trajnostni razvoj, ali
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Agrarna ekonomika (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 8 / /
2018/19 1 8 / /
2017/18 1 8 / /
2016/17 1 8 / /
2015/16 1 8 / /
2014/15 1 8 / /
2013/14 1 10 / /
2012/13 1 10 / /
2011/12 1 10 / /
2010/11 1 10 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane