UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Kmetijstvo B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Dokrot znanosti
Kraj izvajanja: Hoče

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Doktorski študijski program Kmetijstvo je namenjen pridobivanju poglobljenih teoretskih in metodoloških znanj za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov na področju kmetijstva, ki vodijo k iskanju novih rešitev v strokovni in znanstveni praksi.

V prvem letniku študija program vsebuje vsebine, ki so namenjene poglabljanju znanstvenih in metodoloških osnov raziskovalnega dela na izbranem, ozko specifičnem področju kmetijstva. Prav tako je prvi letnik študija namenjen poglabljanju interdisciplinarnega in multidisciplinarnega pristopa k raziskavam, kakor tudi strokovnemu in znanstvenemu poglabljanju kandidata na izbranem področju kmetijstva, ki se navezuje na temo njegovega raziskovalnega dela. V drugem in tretjem letniku študent pod vodstvom izbranega mentorja samostojno izvaja raziskovalno delo, in pod mentorskim vodstvom pripravlja doktorsko disertacijo.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in zaključen študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS točk iz predmetov 2. stopenjskega programa Kmetijstvo: Pridelovalni sistemi in okoljevarstveni vidiki v pridelavi glavnih poljščin, Pridelovalni sistemi in okoljevarstveni vidiki v vrtnarstvu, Integrirana pridelava grozdja, Integrirana pridelava sadja, Travništvo in pridelovanje krme, Proizvodni sistemi in tehnologije v živinoreji, ali
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT, ali
 • zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 - kandidatom se ob vpisu prizna 60 KT, ali
 • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in zaključen študijski program za pridobitev specializacije - kandidatu se ob vpisu prizna 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Kmetijstvo (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 8 / /
2018/19 1 8 / /
2017/18 1 8 / /
2016/17 1 8 / /
2015/16 1 8 / /
2014/15 1 8 / /
2013/14 1 10 / /
2012/13 1 10 / /
2011/12 1 10 / /
2010/11 1 10 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane