UM Fakulteta za logistiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Logistika sistemov (Ljubljana) B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir logistike (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Dodiplomski univerzitetni študijski program Logistika sistemov je namenjen študentom, ki bodo želeli opravljati zahtevnejša dela v organizacijah. Program je usmerjen bolj v pripravo na podiplomski študij. V skladu z Bolonjsko deklaracijo je pripravljen po načelu 3+2+3, kar pomeni, da traja dodiplomski študij 3 leta, magistrski 2, in doktorski še 3 leta.

Cilji univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov so: poznavanje poslovanja in upravljanja organizacije, organiziranje logističnih sistemov s poudarkom na informacijsko upravljalskih sistemih, upravljanje z logističnimi tehnologijami, ki podpirajo posamezna področja logistike (notranjo, logistiko, distribucijsko logistiko, poprodajno logistiko,...) in usposabljanje za nadaljnji študij ter usposabljanje za uvajanje v znanstvenoraziskovalno delo na področju logističnih funkcij, procesov in sistemov.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 1.980€, 2. letnik: 1.980€, 3. letnik: 2.240€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Logistika sistemov (Ljubljana) (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 1 / Brez omejitve
2023/24 1 20 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 20 2 / Brez omejitve
2022/23 1 20 1 1 Brez omejitve
2022/23 2 19 1 / Brez omejitve
2021/22 1 20 4 2 Brez omejitve
2021/22 2 20 3 3 Brez omejitve
2020/21 1 20 1 1 Brez omejitve
2020/21 2 19 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 20 1 0 Brez omejitve
2019/20 2 20 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane