UM Fakulteta za organizacijske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Management v zdravstvu in socialnem varstvu B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister zdravstveno-socialnega managementa
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistri pridobijo poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, usposobljenost za iskane novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, aplikativne ali razvojno raziskovalne naloge.

Magistri se lahko zaposlijo na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT iz naslednjih strokovnih področij: organizacijske vede, poslovne in upravne vede, ekonomske vede, družboslovne vede, pravne vede, informacijske in računalniške vede, zdravstvene vede, socialne vede, medicinske vede in tehnične vede, ali
 • končan študijski program prve stopnje iz drugih strokovnih področij in doseženih najmanj 180 KT ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 11 KT iz predmtov: Sociologija zdravja in bolezni (FZV, 5 KT) in Organizacijske teorije in osnove managementa (FOV, 6 KT), ali
 • končan študijski program po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe v obsegu 180 KT, sprejet pred 11. 6. 2004, iz naslednjih strokovnih področij: organizacijske vede, poslovne in upravne vede, ekonomske vede, družboslovne vede, pravne vede, informacijske in računalniške vede, zdravstvene vede, socialne vede, medicinske vede in tehniške vede, ali
 • končan študijski program po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sprejetim pred 11. 6. 2004, v obsegu 180 KT iz drugih strokovnih področij pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 11 KT iz predmtov: Sociologija zdravja in bolezni (FZV, 5 KT) in Organizacijske teorije in osnove managementa (FOV, 6 KT).

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 2.652€, 2.letnik: 3.680€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Management v zdravstvu in socialnem varstvu (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše

Management v zdravstvu in socialnem varstvu (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 40 / /
2015/16 1 40 / /
2014/15 1 40 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 60 / /
2011/12 1 60 / /
2010/11 1 50 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane