UM Fakulteta za strojništvo Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Oblikovanje in tekstilni materiali B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir oblikovanja in tekstilnih materialov (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je razvijanje študentove ustvarjalnosti in sposobnosti fleksibilnega povezovanja in uporabe znanj z različnih področij med smermi in znotraj njih. Program namreč poudarja teoretično usmerjenost kakor tudi kompleksno povezanost z razvojnimi trendi, bazami znanj in novimi raziskovalnimi koncepti, kar je pogoj za vzgojo uspešnih in učinkovitih inženirjev.

Program ugodi posebnim željam študentov po izbiri smeri in specializacijie ter jim omogoča, na podlagi načrtno izbranih in široko zasnovanih temeljnih in drugih znanj, enostavno osvajanje strokovnih vsebin na področjih inženirskega oblikovanja tekstilnih form, načrtovanja in izdelave oblačil, novih tekstilnih materialov, ekologije, ekogenega tekstilnega inženirstva, okoljske politike, inženirskega managmenta, merilne tehnike, proizvodnih procesov ter ravnanja z odpadki.

Diplomanti imajo široke možnosti zaposlitve. Zaposlujejo se predvsem v tekstilnih podjetjih, na področju izdelave vlaken, tehničnih tekstilij, raziskovalnih inštitutih s področja tekstilne dejavnosti, trgovini in državni upravi. Obenem pa tudi v tekstilni in oblačilni industriji, v oblikovalskih in oglaševalskih agencijah, grafičnih podjetjih, papirno predelovalnih podjetjih, založništvu, raziskovalnih inštitutih, trgovini, državni upravi in v malem gospodarstvu tekstilne in oblačilne panoge.

Z ekološkim znanjem obogaten diplomant se lahko zaposli v vseh vejah primarne tekstilne industrija, lahko pa se pojavi tudi kot svetovalec, razvijalec, raziskovalec, inšpektor ali analitik za širša področja ekologije. Diplomanti, ki bodo osvojili znanja s področja načrtovanja in izdelave oblačil, bodo lahko našli svojo zaposlitev na področju celotnega kompleksa oblačilne industrije, kjer bodo izvajali kreativna in inovativna dela v okviru razvoja, načrtovanja izdelkov in procesov z vidika objektivnega vrednotenja tekstilnih materialov in s tem povezanih želenih lastnosti oblačil, kot tudi na področju vodenja ter prenosa znanja in tehnologij. Pri tem bodo sposobni združevati ekološke zahteve in tržne zakonitosti pri snovanju, konstruiranj, izdelavi, montaži, kontroli in vzdrževanju novih izdelkov, novih tehnologij in s tem povezanih novih sistemov ob podpori informatike in računalniških tehnologij.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: kemija, fizika, matematika, računalništvo ali tuj jezik - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezen letnik: 4.200€

Študijske smeri

 • Tekstilni materiali
 • Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Oblikovanje in tekstilni materiali (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 10 0 / Brez omejitve
2022/23 1 10 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 10 0 / Brez omejitve
2021/22 1 10 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 10 1 1 Brez omejitve
2020/21 1 10 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 10 1 0 Brez omejitve
2019/20 1 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 20 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 20 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 20 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 20 0 0 Brez omejitve
2016/17 1 20 0 0 Brez omejitve
2016/17 2 20 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane