UM Fakulteta za strojništvo Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Okoljsko inženirstvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir okoljskega inženirstva (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je izobraziti diplomante z novim konceptom znanj, ki bodo temeljila na predvsem na znanjih tehnike, vključevala pa tudi znanja iz področje naravoslovja in družboslovja, ter pri njih razviti sposobnosti fleksibilnega povezovanja in uporabe znanj z različnih področij. Program namreč poudarja teoretično usmerjenost kakor tudi kompleksno povezanost z razvojnimi trendi, bazami znanj in novimi raziskovalnimi koncepti, kar je pogoj za vzgojo uspešnih in učinkovitih inženirjev tehniškega varstva okolja.
Diplomanti pridobijo znanja za razvoj konceptov in postopkov, ki bodo zmanjšali okoljske obremenitve, ter sposobnosti samostojnega dela, kjer bodo poglobljena teoretična in specialna strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje zelo zahtevnih strokovnih problemov s področja tehniškega varstva okolja.

Diplomanti imajo široke možnosti za zaposlovanje: ekspertizne pisarne za planiranje in svetovanje, vas področja oziroma ravni državnih mest (država, pokrajina, občina), zavarovanja in podjetniška svetovanja, višje šole in raziskovalne ustanove kot tudi pri skupnem razvojnem delu (z državami tretjega sveta in v državah, ki niso članice EU) kot tudi pri internacionalnih organizacijah in na področju političnega svetovanja, v centrih za računalniško modeliranje in analiziranje zahtevnih fizikalnih zakonitosti okolja in izdelkov v postopku snovanja, izdelave in uporabe, v organizacijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, razvijanjem in nadzorovanjem naprav in postrojenj za pridobivanje energije, v firmah, kjer raziskujejo, razvijajo in vpeljujejo okolju prijazne vire energije, v podjetjih kjer načrtujejo, izdelujejo ali nadzorujejo zahtevne procesne postroje, v podjetjih kjer načrtujejo, vpeljujejo in nadzorujejo sodobne proizvodne tehnologije, v podjetjih za razvoj, uvajanje in nadzor mehaniziranih, avtomatiziranih in robotiziranih proizvodnih postopkov, v oddelkih vzdrževanja, v oddelkih celostnega upravljanja kakovosti in povsod tam, kjer je delovni postopek kakorkoli povezan s širšim področjem okolja.

Poleg tehniško-tehnološkega znanja, ki ga pridobijo diplomanti ob zaključku predloženega programa in ki jim nudi odlične zaposlitvene možnosti na osnovnih področjih, se bodo lahko zaposlovali tudi marsikje drugod: v raziskovalnih inštitutih, kot tehniški eksperti v zavarovalnicah, v državni upravi ali kot ustanovitelji lastnega podjetja.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ali tuj jezik - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Okoljsko inženirstvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 15 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 14 0 / Brez omejitve
2022/23 1 15 1 1 Brez omejitve
2022/23 2 14 1 / Brez omejitve
2021/22 1 15 10 4 Brez omejitve
2021/22 2 12 1 1 Brez omejitve
2020/21 1 20 2 2 Brez omejitve
2020/21 2 19 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 20 4 4 Brez omejitve
2019/20 2 17 1 1 Brez omejitve
2018/19 1 30 3 2 Brez omejitve
2018/19 2 28 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 30 8 5 Brez omejitve
2017/18 2 25 2 3 Brez omejitve
2016/17 1 30 9 6 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane