UM Fakulteta za strojništvo Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Strojništvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir strojništva (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja. Diplomirani inženirji so na podlagi osvojenega znanja iz vseh štirih temeljnih skupin znanj sposobni razumevanja in uporabe pridobljenih znanj pri oblikovanja in projektiranja izdelkov v smislu ustrezne oblike, izdelave, kakovosti in cene. Imajo široko teoretično znanje in specifična strokovna znanja, kar jim omogočala zaposlitev že po končani prvi stopnji študija.

Študenti lahko izbirajo med tremi študijski smermi. V okviru študijskih smeri se študenti spoznajo z aplikativnimi in sistemskimi znanji na posameznem področju. V tretjem letniku je organizirano tudi praktično usposabljanje ter izdelava diplomskega dela. Študijske vsebine so naravnane interdisciplinarno, kar zagotavlja večjo kreativnost, inovativnost in prilagodljivost študija. Študenti lahko v tretjem letniku izberejo 10% študijskih vsebin povsem po svojih željah.

Diplomanti imajo odlične možnosti zaposlitve bodisi doma bodisi v tujini. Zaposlujejo se lahko: v projektivnih in konstrukcijskih birojih za oblikovanje, projektiranje in konstruiranje različnih izdelkov, postrojev in konstrukcij ob podpori najsodobnejših računalniških tehnologij; v centrih za računalniško modeliranje, optimiranje in analiziranje fizikalnih zakonitosti izdelkov pri snovanju, izdelavi in uporabi; v organizacijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, razvijanjem in nadzorovanjem naprav in postrojenj za pridobivanje energije; v firmah, kjer raziskujejo, razvijajo in vpeljujejo okolju prijazne vire energije; v podjetjih, kjer načrtujejo, izdelujejo ali nadzorujejo zahtevne procesne postroje; v podjetjih, kjer načrtujejo, vpeljujejo in nadzorujejo sodobne proizvodne tehnologije; v podjetjih za razvoj, uvajanje in nadzor mehaniziranih, avtomatiziranih in robotiziranih proizvodnih postopkov; v oddelkih vzdrževanja; v oddelkih celostnega upravljanja kakovosti ter povsod tam, kjer je delovni postopek kakorkoli povezan s širšim področjem strojništva.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna teorija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

 • Konstrukterstvo
 • Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo
 • Proizvodne tehnologije in sistemi

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Strojništvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 100 58 52 Brez omejitve
2023/24 2 47 7 / Brez omejitve
2022/23 1 100 39 35 Brez omejitve
2022/23 2 66 8 / Brez omejitve
2021/22 1 100 124 45 Brez omejitve
2021/22 2 56 15 18 Brez omejitve
2020/21 1 100 51 47 Brez omejitve
2020/21 2 55 9 9 Brez omejitve
2019/20 1 100 60 47 Brez omejitve
2019/20 2 56 15 15 Brez omejitve
2018/19 1 100 70 57 Brez omejitve
2018/19 2 44 20 19 Brez omejitve
2017/18 1 100 87 86 Brez omejitve
2017/18 2 16 22 17 Omejitev, minimum je 52,5
2016/17 1 100 62 62 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane