UM Fakulteta za strojništvo Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Oblikovanje in tekstilni materiali B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir oblikovanja in tekstilnih materialov
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva v skladu z evropskimi smernicami prestrukturiranja evropske tekstilne in oblačilne industrije zahteva razširjen in s sodobnimi znanji dopolnjen podiplomski študijski program. Priložnosti slovenskega tekstilnega gospodarstva so predvsem v visoko zahtevnih tehnologijah in materialih, ki so namenjeni predvsem tehničnim tekstilijam in njihovi specifični uporabi. V oblačilni industriji pa bodo potrebna predvsem znanja s področja oblikovanja, načrtovanja in priprave proizvodnje.

Zato je želja, da se s programom doseže naslednje cilje: ustvariti visoko izobražen kader, ki bo sposoben spreminjati in obvladovati proizvodne programe, ki predstavljajo perspektivo za tekstilno in oblačilno industrijo. Ti morajo biti sposobni voditi zahtevne tehnološke procese in načrtovati izdelke, ki jih je mogoče tržiti tudi na zahtevnih svetovnih tržiščih; omogočiti povezovanje teoretične usmerjenosti z razvojnimi trendi, novimi bazami znanja in novimi raziskovalnimi koncepti, kar je pogoj za uspešen in učinkovit podiplomski študij; povečati fleksibilnost uporabe informacijskih sistemov in računalniških tehnologij, predvsem s poudarkom na področju inženirskega oblikovanja in novih tekstilnih materialov; zZagotoviti kontinuiran in znanstveno povezan prehod na doktorski študij; zagotoviti hitrejšo vključitev magistrantov v razvojno-raziskovalne enote različno velikih podjetij in v inštitute ter druge gospodarske in znanstvene centre; izobraziti nov lik magistranta, ki bo sposoben integriranja znanj s področja visokih tehnologij, novih materialov in oblikovanja. Prav ta znanja pa omogočajo osvajanje in prodor tekstilnih in oblačilnih izdelkov v nove tržne niše, ki zaradi visoke zahtevnosti prinašajo višjo dodano vrednost.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij oblikovanja, tekstilnih materialov, tekstilstva ali grafike, ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih tehniških in naravoslovnih področij ter pred vpisom opraviljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 27 KT: Vlaknotvorni polimeri (6 KT), Zgodovina in kultura oblačenja (5 KT), Risanje in slikanje (4 KT), Konstrukcija tekstilij (6 KT), in Osnove tekstilnega oblikovanja (6 KT), ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij tekstilstva, oblikovanja ali grafike, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih tehniških in naravoslovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 KT: Vlaknotvorni polimeri (9 KT), Likovna umetnost in kultura (5 KT), Risanje in slikanje (4 KT), Konstrukcija tekstilij (6 KT) in Oblikovanje tekstilnih form (6 KT).

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Oblikovanje in tekstilni materiali (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 / /
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane